Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stad Antwerpen presenteert: blockchain en de overheid

03/08/2016

De stad Antwerpen presenteerde eind juni op een inspiratienamiddag 'blockchain' en de impact van deze technologie op overheden.

Wat is blockchain?

Blockchain is een technologie die zogenaamde 'knooppunten' op het internet gebruikt om transacties onmiddellijk en tegelijk vast te leggen. Dat gebeurt bovendien in meerdere, van elkaar onafhankelijke databanken (registers) voor een optimale betrouwbaarheid. Blockchain maakt op een slimme manier gebruik van de rekenkracht van het wijdvertakte digitale netwerk dat we vandaag al gebruiken om transacties zeker, transparant, volledig traceerbaar en onwijzigbaar vast te leggen.

Vandaag wordt een transactie vastgelegd door één vertrouwde tussenpersoon (een bank, overheid, notaris...), morgen gebeurt dat door het netwerk zelf. Beeld u zich de impact daarvan in! De opkomst van blockchain wordt volgens kenners even ingrijpend als die van het internet. 

Wat zijn de voordelen van zo'n systeem?

Blockchain biedt de vertrouwensgarantie die een wereldwijd verspreide en gedigitaliseerde markt broodnodig heeft.

  • Handel met elke uithoek van de wereld is voortaan mogelijk zonder intermediair.
  • Transactieketens worden perfect traceerbaar: (onderdelen van) wapens, diamanthandel, voeding, kledij, enzovoort.
  • In combinatie met ‘smart contracts’ (transacties met regelgeving of voorwaarden ingebouwd in de softwarecode) wordt het mogelijk om voorbehouden budgetten enkel te laten dienen waarvoor ze bedoeld zijn.
  • In het Verenigd Koninkrijk werd berekend dat met blockchain op zich al een besparing van 3 procent op sociale uitkeringen mogelijk is, door uitsluiting van fraude en fouten. Als daar nog het ‘Internet of Things’ mee gecombineerd wordt, is nog veel meer mogelijk.

Zoals elke nieuwe ingrijpende technologie biedt blockchain tal van mogelijkheden. Die kunnen we als bedreigingen of als kansen aangrijpen. Enerzijds komen de traditionele registratie- en controlerollen onder druk de staan. Anderzijds is dit voor de overheid een uitgelezen kans om haar focus te verleggen naar fysieke controles op transacties op het terrein. Blockchain kan zo de ideale partner worden om de zichtbare aanwezigheid en dienstverlening van de overheidsdiensten te versterken.

(Bron: stad Antwerpen)