Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zichtbare resultaten op vlak van Digitale Agenda 2020 in Nederland

05/08/2016

Larissa Zegveld, directeur KING getuigt in haar blog over de voortgang van de digitale agenda 2020 in Nederland.

Het VNG-congres stemde met grote meerderheid voor de voortzetting van de Digitale Agenda 2020. Geweldig, want het laat zien dat het leeuwendeel van de gemeentelijke bestuurders in Nederland vindt dat de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening, in al haar aspecten, heel goed collectief kan worden aangepakt. 

Het afgelopen jaar heeft het programma Digitale Agenda 2020 zichtbare resultaten geboekt. Om er twee te noemen: gemeenten besparen samen miljoenen euro’s door de collectieve inkoop van mobiele telefonie. En twee pilots zijn dankzij de methode voor opschaling van innovatieve projecten in dienstverlening nu zover ontwikkeld dat ze klaar zijn om een landelijke voorziening te worden: Digitale Aangifte Overlijden en de Verhuisservice. Deze twee maken bovendien de weg vrij voor meer overheidsdienstverlening die gebruikmaakt van eHerkenning en MijnOverheid, zodat projecten hierna sneller opgeschaald kunnen worden tot webdiensten voor alle gemeenten.

De komende maanden worden meer concrete resultaten van de Digitale Agenda 2020 zichtbaar. Resultaten waar gemeenten echt wat aan hebben, voor hun dagelijkse werk. Een wellicht niet zo opvallend maar wel heel belangrijk initiatief is de invoering van Govroam. Met Govroam kunnen ambtenaren veilig inloggen op het wifi-netwerk van andere aan Govroam deelnemende overheidsorganisaties, wanneer ze daar op bezoek zijn. Er zijn nu 23 gemeenten in Nederland die Govroam gebruiken, samen met overheden zoals de Belastingdienst en een aantal ministeries. Als alle overheden Govroam gebruiken dan hebben ambtenaren dus overal gemakkelijk en veilig wifi. We zullen er dan ook hard aan werken om zoveel mogelijk gemeenten hierop te laten aansluiten.

Het programma Digitale Agenda 2020 kent tal van projecten, waardoor het lastig kan zijn om overzicht te krijgen. Om te laten zien wat de vele projecten voor gemeenten betekenen heeft VNG/KING de thriller Tegenwind gepubliceerd. Hierin krijgt de denkbeeldige gemeente Turfbrug te maken met een aantal forse uitdagingen, die ze aangaat met de diverse projecten uit de Digitale Agenda 2020. Daarnaast laten we met een filmpje zien wat het voor de burger betekent als een gemeente haar dienstverlening heeft gedigitaliseerd en verbeterd. De burger in de video is er helemaal niet zo blij mee, maar dat is uiteraard met een dikke knipoog. Want het grootste deel van de burgers en ondernemers in Nederland is gebaat bij een efficiënte overheidsdienstverlening. Daar doen we het voor, ook bij VNG/KING.

(Bron: VNG Magazine)