Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Organisatie-overschrijdend werken in Geraardsbergen

01/09/2016

In Geraardsbergen kiest men er bewust voor om mid-office als onderdeel van een lange termijn strategie in te bouwen. De stad heeft een missie uitgetekend in het begin van de legislatuur waarbij een betere bediening van de burger centraal staat. Vervolgens is een strategische ICT-visie uitgebouwd. Vroeger beschikte de stad niet over een adequate ICT-structuur, dat is stap voor stap veranderd door een grote transformatie op te zetten.

De stad en het OCMW hebben bewust gekozen voor een gezamenlijke integrale aanpak, waar ook de politiediensten mee in betrokken werden.

In het tweede deel van de presentatie lag de focus op de projectmatige aanpak om het technische fundament te leggen voor de gewenste nieuwe strategie. In eerste instantie werd ervoor gezorgd dat er overal back-ups waren voor stad, gemeente en politie. Daarna volgde een UTM implementatie. Het derde aspect is de stabilisatie van de bestaande fysieke server omgeving. Vanuit die gestabiliseerde situatie bouwde de stad verder aan de nodige funderingen.

De stad beschikt over een ICT meerjarenplan waar onder andere informatieveiligheid, cloud-toepassingen en virtualisatie van fysieke servers onder meer aan bod komen, waardoor alle inhoudelijke strategische keuzes optimaal ondersteund kunnen worden.