Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stad Roeselare werft aan: Projectleider ICT (A1a-A3a) - voltijds

22/08/2016

Roeselare is een stad in beweging in een snel veranderende wereld. Roeselarenaars houden van hun stad waar het goed is om te leven, te werken en te wonen. Daarom mikt Stad Roeselare op daadkrachtige medewerkers die hun werk met volle goesting doen. Want die doen dat ook beter. En dat gevoel is het belangrijkste, voor de burger, de Roeselarenaar.

Vanaf 2016 slaan Stad Roeselare en het OCMW Roeselare de handen sterk in elkaar. De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit drie grote clusters (directies): Mens, Ruimte en Ondersteuning. Binnen de directie Ondersteuning is er nood aan een “Projectleider ICT”.

Ben jij de regisseur die onze projecten in scène zet? Als projectleider coördineer je binnen jouw expertise verschillende projecten van a tot z. Je schrijft niet alleen het scenario maar werkt ook mee aan een efficiënte en effectieve uitvoering en implementatie. Je behaalt hierbij meerdere Oscars voor timing en budgetbeheersing. Je staat dan ook bekend omwille van je transparantie en communicatie naar de verschillende actoren.
Men rolt graag de rode loper voor jou uit als projectleider. Met je vernieuwende en moderne kijk ga je vaak in première bij het formuleren van adviezen.
Bovendien kun je als coach jouw cast motiveren en inspireren tot steracteurs op de set. Is deze rol jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan nu!

Als projectleider ICT focus je sterk op procesanalyse in functie van het optimaliseren van diverse organisatiebrede processen. Diverse digitaliseringsprojecten, data-ontsluiting, disaster recovery, etc… doorkruisen jouw pad.

Samen met de door jou samengestelde projectteams sta je in voor de sturing en de coördinatie om de innovaties efficiënt, kwalitatief en tijdig te realiseren in overeenstemming met de beoogde doelstellingen.

Voorwaarden

Er is geen specifieke diplomavoorwaarde, maar wel een vereiste 2 jaar relevante beroepservaring. De relevantie van de beroepservaring wordt afgewogen in de preselectie.

Ons aanbod

  • Een voltijdse contract onbepaalde duur.
  • alle relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
  • naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel
  • voor de verloning (afhankelijk van meeneembare relevante anciënniteit) verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage. (overzicht weddeschaal A1a-A3a).

Inschrijven

Interesse? Solliciteren kan enkel online. Jouw kandidaatstelling bestaat uit de volgende twee bewegingen:

  1. Het uploaden van jouw CV, motivatiebrief aan de hand van het webformulier.
  2. Het invullen van de vragenlijst.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie of ten laatste op de uiterste datum van inschrijving.

Selectieprogramma

1. Preselectie: Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden. Kandidaten worden verwittigd over het resultaat van de preselectie uiterlijk op 14 september 2016.

2. Uit te werken case/opdracht met mondelinge toelichting: De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd op 20, 21 of 22 september 2016 (data onder voorbehoud). Deze opdracht bestaat uit één of meerdere cases die aansluiten bij de functie van projectleider ICT. De opdracht wordt ter plaatse voorbereid en mondeling toegelicht en bevraagd. Om door te gaan naar het volgende selectieonderdeel dient minimum 50% behaald te worden.

3. Mondelinge selectie (gaat op hetzelfde tijdstip door als stap 2.) In deze mondelinge selectie wordt ingegaan op CV en motivatie en wordt een competentiegerichte bevraging voorzien.

4. Assessment bij Vandelanotte Talent Management op dinsdag 27 september 2016 (volle dag)

Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum, nl. 9 september 2016.

Om geslaagd te zijn in deze selectie, dien je voor de beide selectieonderdelen (stap 2 en 3) telkens 50% te behalen én 60% in de totaliteit mét een geschikt advies in het assessment.

HOU ZEKER DE UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING IN HET OOG: 9 september 2016.

Meer info omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij het departement personeel & organisatie, jobs@roeselare.be, 051-26 24 63.

Meer info omtrent de functie-inhoud kan je bekomen bij de heer Johan Denys, departementshoofd ICT, johan.denys@roeselare.be of bij de heer Geert Sinnaeve, a.i. directeur ICT Shared Services Groep Roeselare, geert.sinnaeve@roeselare.be

Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.