Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

West-Vlaamse Intercommunale werft aan.

20/09/2016

 

Voor de verdere uitbreiding van onze intergemeentelijke dienstverlening heeft WVI een vacature voor een Intergemeentelijke medewerker informatieveiligheid.

De plaats van tewerkstelling is zowel de kantoren van WVI (Brugge), het streekhuis Esenkasteel (Diksmuide) als de onderstaande West-Vlaamse lokale overheden.
De deelnemende partners zijn:

 • de stad Diksmuide en het OCMW van Diksmuide,
 • de stad Gistel en het OCMW van Gistel,
 • de gemeente Houthulst,
 • de gemeente Ichtegem en het OCMW van Ichtegem,
 • de gemeente Koekelare,
 • de gemeente Langemark-Poelkapelle,
 • de stad Lo-Reninge en het OCMW van Lo-Reninge,
 • de gemeente Vleteren en het OCMW van Vleteren,
 • de gemeente Zuienkerke
 • en WVI.

Functie

Als informatieveiligheidsconsulent binnen WVI en in een aantal lokale besturen (gemeente en OCMW) sta je in voor het uitwerken, op sporen zetten en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid. Dit gebeurt bij middel van het verlenen van advies inzake informatieveiligheid, het sensibiliseren en stimuleren, het uitvoeren van controles, het documenteren van het beleid en het begeleiden van de organisatie bij de toepassing van de geldende wetgeving. Je adviseert de verantwoordelijken van het dagelijks bestuur van de organisaties.

Je staat onder meer in voor:

 • Het ontwerpen en implementeren van een veiligheidsbeleid met als doel over een duidelijke methodiek en aanpak te beschikken inzake informatie- en ICT-veiligheid binnen de organisatie, dit zowel qua fysieke als elektronische informatieveiligheid.
 • Het continu beoordelen van de beveiligingsrisico’s en –behoeften rond de informatie die eigen zijn aan de organisatie en die het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens betreffen, teneinde de nodige beheersmaatregelen te kunnen nemen.
 • Het toezien op en controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens, teneinde de dagdagelijkse veiligheid inzake de uitwisseling van privacygevoelige gegevens te kunnen verzekeren.
 • Het plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen met als doel een draagvlak en gedeeld begrip en toepassing inzake informatieveiligheid
 • Het bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving om een juridisch correct en performant veiligheidsbeleid na te streven.
 • Indien de werking van de diensten of de organisaties als geheel het vereisen, kunnen er in overleg bijkomende verantwoordelijkheden toegekend worden.

Je kennis

In functie van het takenpakket:

 • professionele kennis van ICT-toepassingen, besturingssystemen, hard- en softwarespecificaties en –evoluties en netwerkbeheer
 • professionele kennis van beveiliging van informaticasystemen
 • basiskennis van het geldende wettelijk en decretaal kader waarbinnen het informatieveiligheidsbeleid vorm krijgt
 • basiskennis van de juridische aspecten rond privacy en informatieveiligheid
 • basiskennis van analysemethodieken
 • basiskennis van de werking van lokale overheden

Je competenties

 • analyserend vermogen: verbanden leggen en oorzaken zien
 • communicatieve vaardigheden: een boodschap vlot en begrijpelijk weten over te brengen
 • flexibiliteit: adequaat reageren op omstandigheden
 • initiatief: zien en grijpen van kansen
 • integriteit: waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit
 • overtuigingskracht: anderen warm maken voor een bepaald standpunt en instemming verkrijgen met bepaalde ideeën of plannen + assertiviteit: met respect voor anderen voor de eigen mening of het eigen belang opkomen.
 • organisatiesensitiviteit: handelen op basis van kennis van de organisatie
 • plannings- en organisatievermogen: procedures of werkschema’s ontwikkelen + rapporteren
 • resultaatgerichtheid: bewaken van concrete doelstellingen en efficiëntie
 • samenwerken: anderen helpen en overleg plegen

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een bachelor diploma, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting
 • Een gecertificeerde opleiding informatieveiligheidsconsulent gevolgd hebben, of bereid zijn dit te volgen kort na indiensttreding.
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een informatica-omgeving of met betrekking tot informatieverwerking.
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B en kunnen beschikken over een eigen wagen.

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij men telkens geslaagd dient te zijn.

Vooropgestelde timing:

 • Eind oktober: Technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • November: Assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Eind november - begin december: Eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Midden december: Aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “medewerker” (C1 bachelor niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

Ons aanbod

 • Een afwisselende job in een jong en multidisciplinair team binnen een dynamische werkomgeving.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur, met een loon in overeenstemming met opleiding en ervaring.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer woon-werkverkeer.
 • Vergoeding van verplaatsingskosten in opdracht van WVI.
 • Glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Oproep

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons te bereiken uiterlijk op woensdag 19 oktober 2016 en worden gericht aan:

WVI
T.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

Of aan personeelsdienst@wvi.be