Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe wetgeving voor de uitwisseling persoonsgegevens (GDPR)

12/10/2016

Voor de wetgeving op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens kijken we uit naar de nieuwe Europese wetgeving (GDPR) die een ingrijpende herziening van de bestaande Europese Data Protection Directive uit 1995 heeft vastgelegd.

De GDPR ofwel de “General Data Protection Rule” introduceert nieuwe regels die gelden voor alle landen in de Europese Unie. De wetgeving gaat over de beveiliging en het beheer van persoonlijke gegevens, zowel van klanten als van werknemers. De meldplicht datalekken die ingevoerd is in 2016 is ook onderdeel van de GDPR. In eerste instantie (2018) geldt de GDPR voor organisaties met meer dan 250 werknemers die meer dan vijfduizend records per jaar verwerken. Later is de wetgeving ook van toepassing op het midden- en kleinbedrijf, ongeacht hun grootte en het aantal records dat ze verwerken. De GDPR heeft ook tot doel veel van de verschillen tussen de nationale systemen van privacywetgeving weg te nemen en dat toezichthouders meer moeten samenwerken. De verordening werd formeel door de Raad en het EU-parlement aangenomen en wordt twee jaar later van kracht.

De personen die momenteel de eerste hand leggen aan de uitvoering daarvan in België en Vlaanderen komen u graag meer info geven over de wijzigingen, hun plan van aanpak en verdere opzet van deze regelgeving.

Kom op vrijdag 28 oktober 2016 naar onze Cyber en Information Security Conferentie luisteren naar staatssecretaris voor privacy, Philippe De Backer, de voorzitter van de privacy- en Vlaamse Toezichtcommissie, Willem De Beuckelaere, en vele andere professionals die u graag begeleiden bij al uw openstaande vragen.