Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Maak kennis met de keynotes van Manage IT!

14/10/2016

Op donderdag 8 december 2016 mogen we op Manage IT drie keynote sprekers ontvangen. Dhr. Hans Mulder (AMS), dhr. Wim Leerman (stadssecretaris Aalst) en mevr. Mieck Vos (VVSG) brengen u elk vanuit hun eigen expertise hun visie op de Vlaamse lokale besturen op weg naar 2020.

Dhr. Hans Mulder vertrekt vanuit een academische insteek met aandacht voor de buitenlandse praktijken. Hij kadert het bredere onderzoek waaruit de strategische beleidsprincipes, informatie en technologie principes en ondersteunende principes zijn voortgevloeid. Hij verbindt de thema’s governance en architectuur en slaat ten slotte ook de brug naar de praktijk om aan de slag te gaan met de principes.

Dhr. Wim Leerman concretiseert een aantal zaken vanuit een strategische visie. Hij geeft aan hoe strategische doelstellingen vertaald kunnen worden binnen een organisatie. Door heel concrete voorbeelden geeft de stadssecretaris aan hoe eenvoudige ingrepen een grote impact kunnen hebben op een geoptimaliseerde en efficiënte dienstverlening. Bovendien heeft de secretaris aandacht voor het belang van doordachte keuzes om niet in alle putten tegelijk te springen, maar om weloverwogen keuzes te maken.

Mevr. Mieck Vos neemt vanaf 1 februari 2017 de rol van directeur van VVSG op zich. Zij vertelt meer over haar visie vanuit VVSG op vlak van klantvriendelijke dienstverlening. Ze neemt u mee doorheen de ambities die voor haar prioritair zijn en bespreekt de mogelijke efficiëntiewinsten. Vanuit die ambities en prioriteiten maakt ze de vertaalslag naar de noden en prioriteiten die er zijn op vlak van informatievoorzieningen en technologie.

U kan het volledige programma van Manage IT raadplegen en u inschrijven via de website.