Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT: strategische beleidsprincipes uitgelicht

19/10/2016

Lokale besturen en Vlaamse overheidsdiensten leggen bij het begin van de legislatuur hun visie en strategie vast. Die visie en strategie bestaat vaak uit een aantal keuzes die besturen bewust maken. Tijdens de eerste sessies in de namiddag gaan vier sprekers dieper in op mogelijke strategische beleidskeuzes die besturen kunnen maken.

Jolien Dewaele (V-ICT-OR) heeft het over de groep van strategische beleidsprincipes die gelinkt zijn aan generieke processen en procesoptimalisatie. Ze legt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit hoe de uitwerking van processen kunnen bijdragen aan vereenvoudiging en digitalisering. Dit vormen de basiselementen om de dienstverlening klantvriendelijk in te richten.

Leonie Brouwer (KING) en Mieke Bergkamp (gemeente Haarlem, NL) geven u inzicht in klantenreizen. Ze tonen aan hoe de aangifte van een geboorte vereenvoudigd en gedigitaliseerd kon worden. Dit concreet voorbeeld heeft de gemeente op weg geholpen om haar dienstverlening efficiënter te organiseren, waardoor de klantentevredenheid is gestegen. In deze sessie leert u hoe u uw processen door middel van klantenreizen kan verbeteren.

Bert Daenen (BCT) vertrekt vanuit de visie om de klant centraal te stellen. Tijdens deze sessie komt u te weten hoe u deze visie doorheen uw hele organisatie voortdurend kunt laten doorwerken. De organisatie van informatiemanagement in uw bestuur komt hierbij als concreet voorbeeld aan bod.

Marijke Verhavert (Agentschap Informatie Vlaanderen) licht een aantal strategische beleidskeuzes op Vlaams niveau toe vanuit het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal. Ze geeft meer duiding bij de visie van de Vlaamse overheid om alle transacties tegen 2020 te digitaliseren.

U kan het integrale programma van Manage IT raadplegen via de website, waar u zich ook kan inschrijven.