Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatie en technologie principes als onderdeel van het VlaVirGem model

20/10/2016

Informatie en Technologie zijn en blijven faciliterende onderdelen binnen onze lokale besturen. Maar inmiddels dragen Informatie en Technologie wel bij tot het verwezenlijken van de gekozen strategie van uw lokaal bestuur.
In de VlaVirGem aanpak zien we dat we onderscheid maken tussen beleidsprincipes, I&T principes en Ondersteunende principes. Deze I&T principes belichten we natuurlijk ook tijdens het ManageIT congres op 8 december.

Waar specifiek de aandacht voor zal zijn is het hergebruik van de bouwstenen van de Vlaamse Overheid.
In het bijzonder gebruikersbeheer, authenticatie, digitaal teken platform en een doorkijk naar toekomstige bouwstenen, waarvan er één specifiek belicht wordt, de lokale besluiten als linked open data.

Verder zijn er twee sessies die meer op de techniek in gaan en vooral het werken met kiosken en het innovatieve werken via tablets en slim inzetten van andere devices.

 

Meer weten over deze onderwerpen kom dan ook op 8 december naar ManageIT waarin tevens vele andere aspecten van de Vlaamse Virtuele Gemeente en het onderliggende model worden belicht. Inschrijven kan nu!