Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het VlaVirGem model en de ondersteunende principes

21/10/2016

In de VlaVirGem aanpak zien we dat we onderscheid maken tussen strategische beleidsprincipes, I&T principes en Ondersteunende principes. De ondersteunende principes werken ter ondersteuning bij de invoering van de referentiearchitectuur VlaVirGem.
Zij stellen tools, werkwijzen en instrumenten ter beschikking. Deze principes zijn vooral bedoeld om de organisatie beter te begeleiden in het bereiken van de vertaalslag tussen beleid en informatie en technologie (I&T).

Ook op ManageIT komende deze ondersteunende principes aan de orde. Zoals het gebruik van de webtool en de softwarecatalogus, de informatieveiligheidstool.

Maar ook zien we een sessie over BI, Business Information, welke ons helpt met de managementinformatie en vergeet niet de BBC tools vooor het gebruik van BBC in uw rapportages als ondersteuning. En nieuw is de creatie van een informatietank op lokaal niveau waarin enerzijds de genoemde open data uit BBC wordt gebruikt als bron en anderzijds de leveranciers verplicht worden hun data te gaan “dumpen”. Een mooi voorbeeld hoe je als bestuur gewoon aan de slag kunt gaan met wat er al is en wat je graag wilt dat er komt. 
Ook informatieveiligheid behoort bij de ondersteunende tools en zo zien we een sessie over de GDPR (General Data Protection Regulation).

Meer weten over al deze onderwerpen kom dan ook op 8 december naar ManageIT waarin tevens vele andere aspecten van de Vlaamse Virtuele Gemeente en het onderliggende model worden belicht. Inschrijven kan nu!