Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aan de slag met informatie en technologie principes!

25/11/2016

De informatie en technologie principes bestaan uit 12 technische principes met linken naar bestaande bouwstenen, ontwikkelingen en referentiecomponenten uit de softwarecatalogus. Deze 12 principes kunnen voor ICT'ers een basis vormen om tegemoet te komen aan de strategische keuzes die besturen voorop hebben gesteld. Vanuit beleidsmatig perspectief geven deze principes een inzicht aan de beleidsmakers over de technologische ingrepen die nodig zijn om hun beleid, visie en strategie vorm te geven.

We illustreren dit met een concreet voorbeeld. We vertrekken vanuit het strategisch beleidsprincipe "mijn lokaal bestuur of samenwerkingsverband denkt vanuit de positie van de klant die steeds centraal staat". Deze keuze impliceert dat het bestuur rekening moet houden met een aantal technologische implicaties. Bij wijze van voorbeeld zou dat het volgende principe kunnen zijn: "Maak gebruik van één gecentraliseerd portaal om via deze weg de dienstverlening naar de klant toe op te zetten". Dit laatste principe valt onder de categorie informatie en technologie. Vanuit dit perspectief engageert het bestuur zich om via 1 portaal te werken waar de burger zijn gegevens bewaart, dienstverlening zelf regelt en bijhoudt en ook bepaalt wie zijn gegevens mag gebruiken. Bestaande ontwikkelingen waarbij het bestuur rekening mee kan houden zijn onder meer: het concept van My Burger, het webuniversum van de Vlaamse overheid,... Daarbij zijn onder meer volgende referentiecomponenten van toepassing: online betalingsdiensten, klachten en meldingen, kassysteem,...

Bent u benieuwd hoe de strategische beleidskeuzes van uw bestuur vertaald kunnen worden in informatie en technologie principes? Tijdens Manage IT lichten we u doorheen de hele dag de wisselwerking tussen de principes toe. Bovendien kan u tijdens Manage IT het gratis boek met bijhorende kaarten ophalen.

Het volledige programma van Manage IT is beschikbaar via de website, waar u zich eveneens kan inschrijven.