Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ondersteunende principes om uw referentiearchitectuur op te zetten

28/11/2016

In het masterplan informatievoorzieningen is er ter aanvulling bij de strategische beleidsprincipes en informatie en technologie principes een categorie ondersteunende principes toegevoegd. Deze principes werken ter ondersteuning van deze 2 voorgaande categorieën van de referentiearchitectuur en stellen tools, werkwijzen en instrumenten ter beschikking om de referentiearchitectuur stapsgewijs op te zetten. Deze principes zijn vooral bedoeld om de organisatie beter te begeleiden in het bereiken van vertaalslag tussen strategisch beleid en informatie & technologie.

Ter illustratie: besturen die ervoor kiezen vanuit het beleid om de klant centraal te stellen, kunnen daar het volgende ondersteunende principe aan koppelen: "laat u ondersteunen door impactanalyse en -toetsen". De impactanalyse leidt tot een realistische implementatie van voorzieningen bij besturen. De analyse brengt in kaart wat de consequenties zijn voor een lokaal bestuur en er wordt gekeken aan welke voorwaarde een bestuur moet voldoen met het oog op een succesvolle implementatie. Concreet stelt V-ICT-OR bijvoorbeeld de informatieveiligheidstool ter beschikking. Via deze tool kunnen besturen risico-analyses uitvoeren.

Benieuwd naar welke ondersteunde tools en instrumenten V-ICT-OR nog meer aanbiedt? Kom dan uw gratis exemplaar van het boek en de bijhorende kaarten ophalen.

Het volledige programma van Manage IT is beschikbaar via de website, waar u zich eveneens kan inschrijven.