Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Deze organisaties dingen mee voor de gouden bit

07/12/2016

Op donderdag 8 december 2016 reiken we op Manage IT de gouden bit uit voor organisaties die dankzij een slimme inzet van ICT het verschil maken voor hun klanten. We geven hieronder een overzicht van de projecten die in aanmerking komen voor deze prestigieuze prijs.

Digitale communicatie (gemeentebestuur Opglabbeek)

In dit project tracht de gemeente om op het juiste moment via de juiste kanalen naar de juiste personen te communiceren. Opglabbeek kiest voor een digitale communicatieplanning, een zelfgemaakte webapllicatie in Drupal waarin verschillende medewerkers onderwerpen, kanalen en acties kunnen plannen. De digitale communicatieplanning zorgt ervoor dat er intern efficiënter gewerkt wordt en dat er extern crossmedialer gecommuniceerd wordt. De indieners van dit project motiveren hun keuze als volgt. "Dit project toont aan dat je geen grote gemeente moet zijn of grote budgetten moet hebben om jezelf te verbeteren."

Een digitale blik in de bib (provinciebestuur Limburg)

Via de webetalages (websites) kunnen de Limburgse bibliotheken, ongeacht de bibliotheeksoftware die ze gebruiken voor het beheren van hun bibliotheekdata, op een eenvoudige en uniforme manier hun collecties en dienstverlening promoten bij de bibliotheekbezoekers. Momenteel maken al 41 van de 43 Limburgse bibliotheken gebruik van de webetalages. "De kracht van de webetalages is, naast de platformonafhankelijkheid (onderliggende bibliotheeksystemen), vooral "het unieke in zijn uniformiteit" en "het simpele in zijn complexiteit", zo geeft het provinciebestuur mee.

WhatsApp-Bilzen (stadsbestuur Bilzen)

Met de applicatie Whatsapp start de stad Bilzen een nieuw luik in digitale dienstverlening, zeker als het gaat over directe communicatie met de burger. WhatsApp is zonder twijfel een goede aanvulling op onze andere communicatiekanalen. Onze medewerkers proberen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur en binnen de kantooruren de WhatsApp-berichten te beantwoorden.

Operationalisering van Doccle als instrument in het digitaal stadsportaal (stad Mechelen)

Mechelen koos in 2015 als eerste stad in België om gebruik te maken van het digitaal platform Doccle. In dit project is de concrete doelstelling de gefaseerde operationalisering vanaf begin 2016 van het Doccle charter.Het Doccle platform zorgt voor een veilige en kosteloze bewaring en afhandeling van digitale documenten voor burgers/ondernemers/medewerkers waardoor een bezoek aan het stadhuis in vele gevallen overbodig wordt. Bijkomend voordeel voor de gebruikers is dat Doccle op een uniforme wijze document afhandeling van zowel private als publieke spelers samenbrengt.

Thuisloket Kortrijk (stad Kortrijk)

De stad Kortrijk vormt het eloket om tot Thuisloket. In het voorjaar van 2016 zijn twee grote stappen gezet: (1) aflevering van allerhande attesten en akten van de bevolkingsadministratie en strafregister direct online afleveren (volautomatisch) en (2) snelle registratie, verwerking en aflevering van vergunningsaanvragen voor het gebruik van het openbaar domein. De resultaten van beide projecten zijn heel goed bruikbaar voor andere gemeenten. De ontwikkelaars van de oplossing zetten aanvankelijk een maatproject op voor de stad Kortrijk maar hebben na afleveren een 'productonwikkeling' doorgevoerd waardoor nu al ruim 30 gemeenten gebruik maken van deze oplossingen. Dit project is uniek volgens de stad Kortrijk omdat "de stad de databanken, standaarden & voorzieningen van de Vlaamse en federale overheid maximaal samenbrengt om de klant en burger rechtstreeks te bedienen zonder tussenkomst van een medewerker van de stad".

Mobiele Zorg @Hof Van Egmont (Sociaal Huis Mechelen)

Met dit project ligt de focus op het zo eenvoudig mogelijk maken van de registratie en raadpleging van zorgdossier in functie van de zorgverlening tijdens een zorgronde. De vereenvoudigde registratie en raadpleging van zorgdossier tijdens de zorgrondes werd via eigen middelen op 4 maanden gerealiseerd (eind mei 2016 afgerond). De return hiervoor was tweeledig, enerzijds een vereenvoudigde infrastructuur voor de registratie (en minder kosten hiervoor) alsook een verhoging van kwaliteit zorgdossier. Volgens de medewerkers van het Sociaal Huis Mechelen is dit een "Innovatie & change project waar zorg Mechelen pionier was. Het unieke is de combinatie van de zorg app op een tablet met iBeacon technologie & koppeling met spraakherkenning". 

Dummy proof online dienstverlening: parkeerkaart Leuven (stad Leuven - directie burgerzaken)

Met dit project wil de stad Leuven de online dienstverlening voor de burger uitbreiden met een dummy proof systeem voor het aanvragen van een parkeerkaart voor bewoners of voor zorgverstrekkers.De Leuvenaars en zorgverstrekkers die een parkeerkaart willen aanschaffen hoeven niet meer naar het stadskantoor te komen (ticketje nemen, beurt afwachten, ...). Zij kunnen nu deze dienstverlening regelen via de website van de stad Leuven www.leuven.be.Hoewel dit project pas van start ging sinds 1 maart 2016 hebben de burgers via deze weg reeds 1.398 verrichtingen uitgevoerd via de elektronische dienstverlening. De stad Leuven blijft bij de verdere ontwikkeling van dit project naar de toekomst kijken om te blijven verbeteren. "Zo onderzoeken we nu de mogelijkheid voor een automatische controle van het RIZIV-nummer voor de parkeerkaarten van de zorgverstrekkers. Op deze manier draagt de stad Leuven haar steentje bij bij het hergebruik van data."

Iedereen digitaal vlot bediend! (Stad Leuven - dienst communicatie / burgerzaken / bevolking)

Stad Leuven heeft al enkele jaren een e-loket waarmee de burger van thuis uit aanvragen kan doen. Een doorgedreven efficiëntieoefening dwong het bestuur om de gestage groei van digitale werking versneld op te voeren. Met dit innoverend project breidde de stad Leuven zijn aanbod dan ook drastisch uit en bedient iedereen nu een pak sneller en vooral efficiënter. Het nieuwe e-loket is multi inzetbaar en dat maakt het e-loket radicaal vernieuwend. Naast de enorme efficiëntiewinsten bij automatische aflevering is ook de nodige verwerking van de overblijvende documenten door dit project veel sneller én worden deze eveneens digitaal ondertekend afgeleverd.

Kennisportaal en masterdata klant (stad Brugge)

Als ondersteuning voor de optimalisatie van de klantgerichte dienstverlening, waarbij alle fysische dienstverlening gecentraliseerd wordt op één lokatie, het Huis van de Bruggeling, was er nood aan een kennisportaal en bijbehorend klantenbeheersysteem. Het kennisportaal heeft als doelstelling om een maximum aan gegevens van én voor een klant samen te brengen in één portaal zodat stadsmedewerkers op een heel efficiënte en snelle manier de klanten kunnen bedienen. Het kennisportaal is een cruciale bouwsteen voor een optimale dienstverlening naar de klant. Stad Brugge heeft als één van de eerste besturen het OSLO datamodel als standaard in de praktijk omgezet, wat vermoedelijk ook herbruikbaar zou kunnen zijn voor andere besturen die op zoek zijn naar een masterdata klant en organisatie.

De genomineerden zijn stad Brugge, stad Kortrijk en stad Mechelen en komen op Manage IT uitgebreid aan bod.