Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stad Kortrijk wint de Gouden Bit op Manage IT

09/12/2016

Op donderdag 8 december 2016 reikte V-ICT-OR voor het eerst de Gouden Bit uit op Manage IT. Deze prestigieuze prijs zet organisaties die dankzij een slimme inzet van ICT het verschil maken voor hun klanten in de bloemen.

De drie genomineerden voor deze prijs waren stad Brugge, stad Kortrijk en stad Mechelen. Stad Kortrijk ging uiteindelijk met de prijs lopen met het project 'Thuisloket Kortrijk'.

Thuisloket Kortrijk (stad Kortrijk)

De stad Kortrijk vormt het eloket om tot Thuisloket. In het voorjaar van 2016 zijn twee grote stappen gezet: (1) aflevering van allerhande attesten en akten van de bevolkingsadministratie en strafregister direct online afleveren (volautomatisch) en (2) snelle registratie, verwerking en aflevering van vergunningsaanvragen voor het gebruik van het openbaar domein. De resultaten van beide projecten zijn heel goed bruikbaar voor andere gemeenten. De ontwikkelaars van de oplossing zetten aanvankelijk een maatproject op voor de stad Kortrijk maar hebben na afleveren een 'productonwikkeling' doorgevoerd waardoor nu al ruim 30 gemeenten gebruik maken van deze oplossingen. Dit project is uniek volgens de stad Kortrijk omdat "de stad de databanken, standaarden & voorzieningen van de Vlaamse en federale overheid maximaal samenbrengt om de klant en burger rechtstreeks te bedienen zonder tussenkomst van een medewerker van de stad".

Kennisportaal en masterdata klant (stad Brugge)

Als ondersteuning voor de optimalisatie van de klantgerichte dienstverlening, waarbij alle fysische dienstverlening gecentraliseerd wordt op één lokatie, het Huis van de Bruggeling, was er nood aan een kennisportaal en bijbehorend klantenbeheersysteem. Het kennisportaal heeft als doelstelling om een maximum aan gegevens van én voor een klant samen te brengen in één portaal zodat stadsmedewerkers op een heel efficiënte en snelle manier de klanten kunnen bedienen. Het kennisportaal is een cruciale bouwsteen voor een optimale dienstverlening naar de klant. Stad Brugge heeft als één van de eerste besturen het OSLO datamodel als standaard in de praktijk omgezet, wat vermoedelijk ook herbruikbaar zou kunnen zijn voor andere besturen die op zoek zijn naar een masterdata klant en organisatie.

Operationalisering van Doccle als instrument in het digitaal stadsportaal (stad Mechelen)

Mechelen koos in 2015 als eerste stad in België om gebruik te maken van het digitaal platform Doccle. In dit project is de concrete doelstelling de gefaseerde operationalisering vanaf begin 2016 van het Doccle charter.Het Doccle platform zorgt voor een veilige en kosteloze bewaring en afhandeling van digitale documenten voor burgers/ondernemers/medewerkers waardoor een bezoek aan het stadhuis in vele gevallen overbodig wordt. Bijkomend voordeel voor de gebruikers is dat Doccle op een uniforme wijze document afhandeling van zowel private als publieke spelers samenbrengt.

Via deze link kunt u de presentaties die aan bod zijn gekomen op Manage IT raadplegen en foto's bekijken.