Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wat mag u in 2017 verwachten vanuit V-ICT-OR?

12/12/2016

Nu 2016 op z'n einde loopt, kunnen we terugblikken op het werkjaar 2016 en meteen ook al de uitgangspunten voor 2017 onder de aandacht brengen.

Terugblik werkjaar 2016

In de loop van 2016 werden vanuit V-ICT-OR bestaande instrumenten verder ontwikkeld op basis van gebruikerservaringen, maar ook nieuwe instrumenten aangeboden. Informatieveiligheid staat voor V-ICT-OR al geruime tijd hoog op de agenda. De informatieveiligheidstool biedt lokale besturen handvaten om op basis van de richtsnoeren (versie 3) een informatieveiligheidsplan op te maken en daaraan meteen ook acties te koppelen. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor een risico-analyse als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van inforamtieveiligheid in de hele organisatie.

In april 2016 werden de webtool en de softwarecatalogus ontwikkeld. De webtool geeft een overzicht van de bestaande bouwstenen die Vlaamse en federale overheidsdiensten aanbieden. Daarnaast werden de resultaten van de I-Monitor ook integraal overgenomen in de webtool. Besturen die de bevraging niet invulden, kunnen dit alsnog doen. Daarnaast kunnen besturen ook aanpassingen doorvoeren in de webtool.

De softwarecatalogus werd ook gelanceerd in 2016 en biedt lokale besturen de mogelijkheid om de (veelheid aan) applicaties die bij hen in gebruik zijn in kaart te brengen. Overkill en / of hiaten kunnen eenvoudig gedetecteerd worden. Daarnaast brengt de softwarecatalogus in kaart bij welke leveranciers besturen terecht kunnen voor bepaalde oplossingen én in hoeverre deze applicaties al dan niet voldoen aan standaarden.

Vooruitblik 2017

In 2017 ligt de focus op het boek 'Bouwdoos Masterplan voor Slimme Gemeenten' waarmee V-ICT-OR lokale besturen wil ondersteunen in hun ambities voor 2020. Het boek biedt onder meer een antwoord op de vraag: Hoe vertaal je politieke beleidskeuzes naar Informatie en Technologie via een slimme referentiearchitectuur? Door deze ondersteuning draagt V-ICT-OR in haar aanbod bij aan een verhoogde digitale maturiteit in lokale besturen. Vanuit het boek is er meteen ook een zichtbare link naar de softwarecatalogus op basis waarvan lokale besturen hun referentiearchitectuur in kaart kunnen brengen en kunnen optimaliseren.

V-ICT-OR werkt bovendien een ondersteuningsaanbod uit waar lokale besturen kunnen op intekenen vanuit verschillende formules.

  • Formule 1: ondersteuningaanbod I-Monitor ‘as is’ (€ 8.500 exclusief BTW)

    Binnen dit ondersteuningsaanbod ligt de focus op de detectie van knelpunten en een prioriteitenlijst van grote en kleine projecten. Dit aanbod is gebaseerd op de ‘as is’ situatie van informatievoorzieningen, een inventaris op basis van de softwarecatalogus, I-Monitor, gemeentelijke beleidsplanning,… Daarnaast is er ook aandacht voor de ‘as is’ architectuur t.o.v. de VlaVirGem architectuur.

  • Formule 2: ondersteuningsaanbod I-Monitor ‘to be’ (€ 8.500 exclusief BTW)

    Binnen dit ondersteuningsaanbod werken we aan een masterplan informatievoorzieningen en actieplan op basis van 2 uitgelichte thema’s (door het bestuur zelf gekozen). Dit aanbod is gebaseerd op de ‘as is’ situatie van het lokaal bestuur.

  • Formule 3: ondersteuningsaanbod ‘as is’ en ‘to be’ (€ 17.000 exclusief BTW)

    Dit ondersteuningsaanbod is een combinatie van het aanbod ‘as is’ en ‘to be’ zoals in de 2 bovenstaande formules beschreven.