Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kies voor een all-in ondersteuning voor je gemeente!

22/12/2016

Als organisatie durven we permanent onze eigen doelstellingen in vraag stellen, dit houdt ons scherp en “op spoor”. We willen immers van bij de opstart ook de dienstverlening en belangenbehartiging in een ruime zin organiseren voor allen die professioneel bij het beleid rond informatie en technologie in het lokale bestuur betrokken zijn.

Daarom heeft het directiecomité van V-ICT-OR vzw beslist als werkinstrument voor informatie en technologie nog meer in te zetten op diensten in functie van deze doelstellingen ter ondersteuning van de lokale besturen. We doen dit op een neutrale manier en volledig in lijn met de principes van Vlaanderen Radicaal Digitaal. Met dit als doel wordt het V-ICT-OR aanbodpakket verruimd met een aantal ondersteuningsprincipes. Zo kunnen we samen met jullie:

1.     Het interne beleidsplan rond informatie en technologie (roadmap) bewaken en onderhouden in functie van de maturiteit van het bestuur

2.     Een informatieveiligheidsplan opmaken (in samenspraak met de veiligheidsconsulent en de interne informatieveiligheidscel)

3.     Een inventarisatie van de software van het bestuur via de softwarecatalogus opmaken (informatieplaat)

4.     Begeleiding geven bij het schrijven van bestekken ten dienste van individuele lokale besturen binnen de doelgroep

5.     Wegwijs maken binnen bestaande raamcontracten en het bestuur in deze begeleiden

6.     Op individuele vraag via een collectief van besturen/regio nieuwe raamcontracten opstarten

7.     De belangen van de doelgroep vastleggen en verdedigen ten opzichte van leveranciers en interveniëren bij technische problemen

8.     Ons toeleggen op samenwerkingsverbanden/regio’s ten dienste van de doelgroep en samenwerking bevorderen

9.     Begeleiding geven bij de aanwerving ICT-profielen en hun plaats in de organisaties

10.  Oplossingen aanreiken voor de inzet van collectieve ICT-profielen (regio’s) en het vormen van virtuele teams in clusters van lokale besturen

11.  Begeleiding geven aan verantwoordelijken voor informatie en technologie met hun vragen

 

Er werd voor deze ondersteuning aan de lokale besturen een abonnementsprijs vastgelegd van 9.500 EUR, btw inclusief (7.851,24 EUR, btw exclusief). Dit pakket kan enkel aangeboden worden via de individuele leden vanuit de doelgroep en omvat een maximum van 10 mensdagen. U kiest zelf met welk doeleinde u deze dagen inzet.

Instappen in deze jaarlijks hernieuwbare formule biedt een grote toegevoegde waarde.

Het effectief lidmaatschap blijft ongewijzigd en legt de focus op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname in regionale kenniskringen, … en dit met flinke kortingen.

Contacteer ons om in te stappen via info@v-ict-or.be.