Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatiebeveiliging: thema-audit en gratis phishing-test

04/01/2017

Audit Vlaanderen zal in 2017 een thema-audit Informatiebeveiliging bij een 20-tal lokale besturen uitvoeren. Na de audits zal er een globaal rapport worden opgesteld met aandachtspunten die voor alle lokale besturen relevant kunnen zijn.

Om de lokale besturen op vlak van informatiebeveiliging verder te ondersteunen, biedt Audit Vlaanderen parallel met deze thema-audit aan alle gemeenten, OCMW’s en provincies kosteloos een zogenaamde phishing-test aan. Een phishing-test peilt naar het risicobewustzijn van de medewerkers door na te gaan hoeveel personeelsleden een malafide hyperlink aanklikken wanneer die hen via e-mail wordt toegestuurd.

Inschrijven kan begin 2017 via een persoonlijk bericht dat Audit Vlaanderen aan alle secretarissen zal bezorgen (via de tool Check-Market). De rapportering over de resultaten van deze phishing-test zal gebeuren aan de secretaris. Deze rapportering bevat geen details op persoonsniveau maar toont de globale situatie op organisatieniveau. Een overkoepelend resultaat zonder herkenbare koppeling naar de individuele  besturen zal ook worden meegenomen in het globaal rapport over de thema-audit Informatiebeveiliging.