Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain – “Let’s get Chained”

05/01/2017

“Despite all of the Progress made, most Governments are far from Capturing the Full Benefits of Digitization” – McKinsey

Iedereen is er ondertussen van overtuigd dat blockchain ook de werking van de overheid fundamenteel kan gaan wijzigen. Hoewel de meeste concepten en technieken nog sterk experimenteel zijn, en mogelijke toepassingen in de hoofden van de betrokkenen helemaal nog niet “scherp” zijn, is er bij blockchain ondermeer niet langer een centrale controlerende entiteit vereist bij het opzetten en goedkeuren van transacties. Dit kan afschrikkend overkomen, reden temeer om als overheid mee na te gaan denken over deze vernieuwde ontwikkeling om niet zondermeer buitenspel gezet te worden.

Vooral het feit dat de transacties die aan de “chain” worden toegevoegd niet kunnen gewijzigd of verwijderd worden, biedt een aantal sterke opportuniteiten binnen overheidstoepassingen. Hierdoor wordt een permanent “opspoorbaar” traject opgezet van elke transactie en wordt mogelijke fraude minder makkelijk.

Op dit ogenblik dienen we vooral te kijken naar voorbeelden en ervaringen uit andere landen. Maar ook bij ons zou men bijvoorbeeld snel de focus kunnen gaan leggen op de verbeterde samenwerking tussen organisaties die bij diverse registratieprocessen betrokken zijn en daarbij gebruik kunnen gaan maken van “smart contracts”. Of wat met het vastleggen van alle mogelijke gebeurtenissen op de “levenslijn” van de overheidsklant, de burger of ondernemer? Een potentiële levenslijn van burgers van geboorte tot overlijden, met alle mogelijke tussenliggende transacties, wijzigingen en contracten vastgelegd in een keten met diverse actoren en betrokkenen.

Maar ook de verbeterde beveiliging van informatietransacties biedt een aantal opportuniteiten. Met de komst van de GPDR wordt het onder controle hebben van de eigen informatie sterk benadrukt. Doordat de (beveiligde) data in de blockchain met alle deelnemers gedeeld worden, hebben de deelnemers ook de ruimte om hun eigen processen hierop aan te passen en via ‘smart contracts’ beslissingen te gaan automatiseren.

Blockchains waarbij iedereen kan deelnemen en de meerderheid mee beslist over de geldigheid van een transactie zijn “publieke” blockchains, waarbij volledige decentrale besluitvorming en transparantie ontstaat. Bij “permissioned” blockchain worden dezelfde principes gebruikt, maar is de blockchain alleen toegankelijk met toestemming van deelnemers of “actoren”. In deze manier van werken ontstaat meer controle, doordat het besluitvormingsproces bij een groep vastgelegde (bekende) deelnemers ligt. Een manier van werken die meer geschikt is voor overheidstoepassingen en die door onze organisatie momenteel samen met een aantal partners – waaronder de stad Antwerpen, digipolis en Kunstmaan – wordt onderzocht.

Wenst u meer te weten of deel te nemen aan de werkzaamheden rond blockchain? Laat het ons gerust weten via blockchain@v-ict-or.be en/of lees alvast een interessant werkstuk hieromtrent:

http://catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/720.aspx?pageID=20050609124856Z