Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Efficiënt beveiligen van informatiebronnen volgens oa de privacy wetgeving

13/01/2017

Dat de informatieveiligheidsnormen nog steeds weinig gekend zijn is al langer een zorg van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).
Op vrijdag 27 januari start een nieuwe lessenreeks "Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren. Voorzitter Willem Debeuckelaere verwelkomt dit opleidingsinitiatief van de Vlaamse ICT Organisatie in samenwerking met ESCALA - Syntra West. Hierdoor zullen de wettelijke verplichtingen en plichten ook beter begrepen worden door de lokale mandatarissen.

Deze 5-daagse opleiding heeft als doel om op een praktijkgerichte wijze informatieveiligheidsconsulenten op te leiden. Op het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over voldoende kennis om een veiligheidsplan op te maken dat afgestemd is op de specifieke situatie van hun lokaal bestuur. Daarnaast kunnen de deelnemers de nodige maatregelen (actieplan) treffen om het vereiste niveau van informatieveiligheid volgens de richtsnoeren - die werden aangereikt tijdens de opleiding - af te dwingen. Deelnemers zullen tevens leren werken met informatieveiligheidstools om zo objectieve beveiligingsmeetpunten te registreren om vervolgens de actiepunten te definiëren die in het werkveld zullen moeten toegepast worden

Deelnemers zullen na het volgen van de opleiding voldoende kennis hebben verworven om met succes het examen van 'informatieveiligheidsconsulent' te kunnen afleggen.

Deze opleiding is zowel een aanrader voor informatiebeheerders binnen openbare besturen (Steden gemeenten, OCMW, ...) als voor "commerciële integratoren" die diensten leveren aan openbare besturen en die op dezelfde golflengte dienen te zitten.

Bekijk hier het lesprogramma en de lesdata.