Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Sturen van de ICT markt op kwaliteit en flexibiliteit

02/02/2017

Om het ICT opdrachtgeverschap te versterken zijn in Nederland onlangs uniforme inkoopvoorwaarden voor ICT producten en diensten (GIBIT) vastgesteld. Het gebruik moet leiden hogere kwaliteit en betere inpasbaarheid van de ICT producten en diensten, meer flexibiliteit in de informatievoorziening en meer grip op de ICT markt.  

De GIBIT gaat daarvoor uit van een life-cycle benadering en de borging van gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen voor architectuur, interoperabiliteit, informatiebeveiliging, archivering en dataportabiliteit.

Meer weten? Kom op de kennisdag Architectuur luisteren naar Peter Klaver van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), over de totstandkoming, structuur, kwaliteitsborging en inhoudelijke kenmerken van de GIBIT.