Sturen van de ICT markt op kwaliteit en flexibiliteit

02/02/2017     Algemeen nieuws en Kennisdagen         612     0

Om het ICT opdrachtgeverschap te versterken zijn in Nederland onlangs uniforme inkoopvoorwaarden voor ICT producten en diensten (GIBIT) vastgesteld. Het gebruik moet leiden hogere kwaliteit en betere inpasbaarheid van de ICT producten en diensten, meer flexibiliteit in de informatievoorziening en meer grip op de ICT markt.  

De GIBIT gaat daarvoor uit van een life-cycle benadering en de borging van gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen voor architectuur, interoperabiliteit, informatiebeveiliging, archivering en dataportabiliteit.

Meer weten? Kom op de kennisdag Architectuur luisteren naar Peter Klaver van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), over de totstandkoming, structuur, kwaliteitsborging en inhoudelijke kenmerken van de GIBIT.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!