Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain in de overheid, de zoektocht naar proof of concepts

06/02/2017

Stad Antwerpen wil samen met V-ICT-OR, de Vlaamse en federale overheid de mogelijkheden van nieuwe technologieën zoals blockchain en wenst hierbij enkele proof of concepts op te zetten met snelle en innovatieve oplossingen. 

Zo kwam er de case “levensloop”, waarbij we vertrekken van de aanname dat elke burger bij zijn geboorte geregistreerd wordt in een persoonsgebonden blockchain. Elke stap in zijn levensloop - van geboorte tot overlijden - wordt gelogd en is onuitwisbaar, onweerlegbaar en raadpleegbaar. Hoe kunnen we gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk en overlijden registreren en geautoriseerd ontsluiten via blockchain technologie?

Voor een tweede case “verhuis” wordt gedacht aan het administratieve luik van het verhuisproces dat nu bijzonder omslachtig is. Zo moet je een officiële aangifte doen, komt de wijkagent de opgegeven verblijfplaats onderzoeken, is het vaak nodig om een bewonersvergunning aan te vragen, moet je de energieleverancier op de hoogte brengen, enzovoort. Hoe kunnen we met blockchain technologie een verhuis registreren en geautoriseerd ontsluiten naar alle partijen die verwittigd moeten worden? Zodat een verhuis maar éénmaal aangegeven moet worden en alle betrokken partijen onmiddellijk automatisch op de hoogte worden gebracht? De basis van deze blockchain kan het kadaster zijn en de persoonsgegevens zitten in de blockchain POC ‘levensloop’.

Tot slot wil men nagaan of de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en andere overheidsdiensten zijn essentieel voor de werking van het bestuur. De besluiten zijn definitief en enkel aanpasbaar door een ander besluit. Ze zijn ook transparant beschikbaar voor burgers. Hoe kunnen we met blockchain technologie akte nemen van besluiten en ze geautoriseerd ontsluiten?

De zoektocht naar partners die een POC kunnen uitwerken voor deze cases en zo aan de stad en haar partners de mogelijke meerwaarde en mogelijkheden van blockchain technologie aantoont, is geopend. Zo kunnen de stad en andere overheden hun visie over het gebruik van blockchain in functie van hun dienstverlening aanpassen.

Ter ondersteuning hiervan biedt Digipolis binnen ACPaaS een Distributed Ledger Technology (DLT) platform aan waarop de DLT proof of concepts (POC’s) gebouwd kunnen worden. 

Op vandaag voorzien we qua planning :

-       Inschrijving kandidaten tegen 17/2

-       Offertevraag uitsturen op 20/2

-       Pitches in de week van 6/3

Meer info