Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare winnen tweede editie Slim in de Stad-prijs

15/02/2017

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare zijn de winnaars van de Slim in de Stad-prijs 2016. Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, beloonde hen voor het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst. De drie stadsbesturen ontvangen elk 50.000 euro om hun concept in de praktijk om te zetten.

Toekomstvisie voor de stad

De Slim in de Stad-prijs is een conceptenwedstrijd waarin centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor hun stad een toekomstvisie schetsen. Vlaanderen wil op die manier in partnerschap met haar steden een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse minister van Stedenbeleid beloont jaarlijks, op advies van een expertenjury, de meest innovatieve en creatieve concepten met de Slim in de Stad-prijs.

Antwerpen – Blockchain: overheid aan of in de ketting?

Antwerpen zet de komende jaren in op ‘blockchain’. De stad registreert elke stap in de levensloop van de Antwerpenaar op een onuitwisbare, onweerlegbare en raadpleegbare manier. Met die data kan het stadsbestuur zijn burgers een proactieve en automatische dienstverlening aanbieden voor mobiliteit, gezondheid, onderwijs en zo veel meer.

“Met het conceptproject ‘Antwerpen aan of in de ketting’ richt Antwerpen haar blik op overmorgen”, aldus de jury van de Slim in de Stad-prijs. “Een soort vooruitkijken dat je, door de schaalgrootte, ook mag verwachten van een grote stad. Daarbij koppelt ze een mogelijke doorbraaktechnologie, blockchain, niet enkel aan de werking maar ook aan de rol van de overheid. In dat tweevoudig, disruptief toekomstperspectief zit een vernieuwende kracht die door de jury sterk gewaardeerd werd.”

Kortrijk – Slim parkeren van A tot Z

Stad Kortrijk en Parko (het autonoom gemeentebedrijf van de stad) werken de komende jaren aan de uitrol van verschillende ‘slimme’ oplossingen voor fiets- en autoparkeren. Dat past in hun visie van een ruimtelijke, kwalitatieve en autoluwe leefomgeving.

Beide partners investeren samen in:

  • de bouw van fietsparkings met telsystemen;
  • de bouw van offstreet parkings die volledig cash- en ticketloos werken en waar je parkeerplaatsen online kan reserveren;
  • de website die ze koppelen aan een slim parkeergeleidingssysteem. Dat systeem wijst offstreetplaatsen of vrije shop & go plaatsen on street aan om te parkeren. Het geeft eveneens tariefwijzigingen en gewijzigde openingsuren weer;
  • de uitbouw van een doelgroepenbeleid via sensorparkeren. Dat zet bijvoorbeeld de juiste auto op de juiste plaats, enz.

De jury is van oordeel dat de stad Kortrijk een globale oplossing voor mobiliteit aanbiedt. “De stad volgt al enkele jaren een consequent mobiliteitsbeleid en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ze gaan op een consequente en continue basis aan de slag met technologie.”

Roeselare – Bouwen aan een slimme energieregio van morgen

Roeselare wil een 'slimme energiestad' worden. Ze ontwikkelt een energiesystemenmodel dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk aandacht schenkt aan betaalbaar energiegebruik. Het stadsbestuur mikt op technologische oplossingen (warmtepompen, warmtenetwerk, micro-WKK, laadinfrastructuur, elektrische mobiliteit, opslag, hernieuwbare energieproductie, rationeel energiegebruik, enz.) die duurzame wijken, duurzame bedrijventerreinen en overheidsgebouwen vorm kunnen geven (bv. stadsgebouwen als energiehub binnen een wijk).

De jury nomineerde de stad Roeselare voor de Slim in de Stad-prijs omdat “het concept van de stad Roeselare voor slimme energievoorziening vertrekt vanuit een holistische visie. Het wil de grote uitdagingen waar iedere stad voor staat op een concrete manier aanpakken.”

12 innovatieve concepten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de jury van de Slim in de Stad-prijs ontvingen in totaal 12 innovatieve concepten voor de slimme stad van morgen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel, Antwerpen, Aalst, Gent, Genk, Roeselare, Leuven, Kortrijk, Hasselt, Sint-Niklaas, Mechelen en Oostende stelden zich kandidaat.

Lees hier meer over alle kandidaturen.

 

Bron: stedenbeleid.vlaanderen.be