Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Smart Flanders

08/03/2017

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans lanceerde op 1 januari 2017 het “Smart Flanders-programma”, een ondersteuningsprogramma dat door onderzoekers van imec uitgevoerd wordt en loopt tot eind 2019. De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op real-time open data en gedeelde referentiemodellen, en is erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren.

"Slimme steden zijn steden die open data en de nieuwste ICT-mogelijkheden aanwenden om file- en parkeerproblemen aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren, hun burgers digitaal snel te informeren, enz." - minister Liesbeth Homans

Smart Flanders is implementatiegedreven en ondersteunt steden om niet enkel een gedragen visie op open data op te stellen en uit te dragen, maar deze ook in de praktijk om te zetten en interessante stadsdata te ontsluiten. Binnen het programma worden een aantal pilootprojecten voorzien die vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging die leeft binnen de steden.

Door deze aanpak te hanteren en "te leren door te doen" richt Smart Flanders zich erop zo goed mogelijk data te ontsluiten, met het oog op een maximaal hergebruik als basis voor slimmere diensten en toepassingen.

Bron IMEC