Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale aangifte overlijden: Machtiging toelichting crematie gewijzigd

15/03/2017

Op 6 maart 2017 verscheen in het Staatsblad het decreet van 10 februari 2017 houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft. Voortaan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een beambte van het gemeentebestuur machtigen om de toelating tot crematie of de aanstelling van een beëdigd geneesheer te ondertekenen. De machtiging kan verleend worden vanaf inwerkingtreding op 1 april 2017.
Dit heeft grote voordelen voor de uitvoering van het project Digitale Aangifte Overlijden waar wij als V-ICT-OR de verdere stappen in nemen en dit voorjaar nog met een pilot gaan starten.