Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Maak 11 mei vrij in uw agenda en kom naar Shopt IT!

30/03/2017

Op 1 augustus 2014 werd in Nederland een Digicommissaris Bas Eenhoorn door het kabinet voor vier jaar (tijdelijk) aangesteld om als overheidsbrede regisseur regie te voeren op de (door)ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Het doel was het realiseren van een solide en toekomstbestendige digitale overheid.

De opdracht van de Digicommissaris en zijn bureau is vierledig:

  1. het aanjagen van beleidsontwikkeling en vernieuwing;
  2. het bevorderen van de totstandkoming van generieke voorzieningen voor de digitale overheid;
  3. het borgen van het beheer van essentiële voorzieningen;
  4. het stimuleren van het gebruik van die generieke voorzieningen.

Samen met de directeur van zijn kabinet willen we nagaan hoever deze opdracht staat net over de helft van de opdrachtperiode. V-ICT-OR verwelkomt daarom met enige fierheid op Shopt IT Dhr. Hans van der Stelt, de Nationale Commissaris Digitale Overheid.

Nederland staat hoog op de lijstjes van digitale samenlevingen maar ook in Vlaanderen zijn we aardig op weg om het programma Vlaanderen Radicaal digitaal uit te rollen.

De  Vlaamse overheid brengt daarom voor ons enkele bouwstenen onder de aandacht die de afgelopen periode flink zijn uitgegroeid tot een solide fundering van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal:

  1. Met de Sign hub ofwel de bouwsteen 'Digitaal ondertekenen' kunt u snel en efficiënt al uw digitale documenten handtekenen.Deze dienst is conform de Europese verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties voor u ter beschikking gesteld.
  2. Het MAGDA-platform zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens uit authentieke bronnen – databanken waarin unieke en oorspronkelijke gegevens bewaard worden. Door deze uitwisseling hoeven burgers en ondernemingen niet telkens opnieuw hun gegevens bij de overheid kenbaar te maken, wat grote voordelen oplevert op het vlak van efficiëntie, correctheid en tevredenheid.
  3. In het burgerloket vindt de burger de informatie die hij van de overheid verwacht, over bestuursniveaus heen, het moment dat het hem of haar best uitkomt. We personaliseren en structureren informatie vanuit de vragen, taken en levensgebeurtenissen van de burger. Het burgerloket zal uw organisatie vanaf 2018 toelaten om de dienstverlening aan burgers te optimaliseren.
  4. Met het digitaal gebruikers- en toegangsbeheer krijgen we enerzijds een oplossing om gebruikers en hun toegang tot digitale toepassingen of middelen centraal te laten beheren. Anderzijds krijgen door het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid de burgers, ambtenaren en bedrijven op een veilige en efficiënte manier toegang tot de digitale toepassingen en informatie van de (Vlaamse) overheid. Veiligheid en efficiëntie zijn dé garanties van beide oplossingen

Onze Vlaamse ICT organisatie brengt voor jullie bovendien tips en tricks mee (Ivo De Poorter) en toont aan hoever de vorderingen staan met de tools en instrumenten die via het programma Vlaanderen Radicaal digitaal stapsgewijs werden uitgerold (Johan van der Waal en Kevin De Backer).

Samen met maar liefst 32 sessies interessante en leerrijke workshops en een beursvloer met 43 standen een dag om niet te missen als je op de hoogte wil blijven van digitale dienstverlening ICT, informatiebeheer en –veiligheid in de lokale besturen.

Benieuwd naar het volledige programma? Je vindt het hier: programma

Meteen inschrijven? Dat kan hier: inschrijven

Tot donderdag 11 mei!