Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Werkgroep e-Catalogue wil opnieuw inzicht geven op bos en bomen …

29/03/2017

Er blijven onduidelijkheden en vragen rond de tientallen kaderovereenkomsten en opdrachtencentrales die er zijn (VO agentschappen, bepaalde lokale besturen, …) en die bruikbaar zijn voor lokale besturen. In 2012 werd er een werkgroep opgericht die wou nagaan of binnen het e-procurement dossier, de module e-catalogue bruikbaar was. e-Catalogue laat immers aanbestedende overheden toe om hun catalogi online te beheren, hun catalogi ter beschikking te stellen aan andere overheden en de bestellingen elektronisch af te handelen. 

De resultaten van de toenmalige werkgroep – waaronder digipolis Gent en Antwerpen zetelden – gaven aan dat de tool toen (nog) niet geschikt was. Is er in de afgelopen vijf jaren evolutie in dit bruikbaar instrument?

Vraag aan de werkgroep:

-          Is e-catalogue een geschikt instrument om de catalogi van aanbestedende overheden ter beschikking te stellen aan potentieel afnemende overheden zodat deze bomen en bos kunnen onderscheiden?

-          Indien blijkt dat het instrument beter geschikt is, hoe starten we dit stapsgewijs op?

Wenst u mee te werken?

Mail ons dan!