Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bent u klaar voor het burgerloket?

31/03/2017

In het burgerloket vindt de burger de informatie die hij van de overheid verwacht, over bestuursniveaus heen, het moment dat het hem of haar best uitkomt. We personaliseren en structureren informatie vanuit de vragen, taken en levensgebeurtenissen van de burger. Het burgerloket zal uw organisatie vanaf 2018 toelaten om de dienstverlening aan burgers te optimaliseren.

Transparantie

Het burgerloket bundelt de vragen of lopende zaken van een burger bij de overheid en maakt het mogelijk deze op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een studietoelage. Vanuit het dossieroverzicht klikt de burger meteen door naar het specifieke dossier bij de bevoegde entiteit.
De burger krijgt meteen zicht op de informatie die de Vlaamse overheid, en bij uitbreiding alle overheden, over hem heeft. De burger krijgt meer controle over zijn gegevens. Wanneer de burger foutieve gegevens opmerkt of vragen heeft, meldt hij deze met één muisklik.
Het burgerloket zorgt voor beter geïnformeerde burgers. De burger geeft zijn eigen voorkeuren door van domeinen waarover hij informatie wenst te krijgen. Die info wordt thematisch weergegeven.
Het is ook mogelijk voorkeuren geografisch te bepalen. Locatiegebonden informatie wordt op een geïndividualiseerde manier ter beschikking gesteld.
Automatische notificaties brengen de burger op de hoogte van acties binnen een specifieke dienstverlening. We brengen de burger op de hoogte via het kanaal naar keuze.
Het burgerloket wil op termijn een proactieve persoonlijke digitale dienstverlening aanbieden op maat. In deze fase zet het burgerloket in op een aantal analysetrajecten.

Een virtueel uniek loket

Het burgerloket kadert in het overkoepelend Vlaams informatie- en ICT-beleid. Het realiseert mee de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2020 alle administratieve transacties tussen overheid en burgers, ondernemingen en organisaties langs digitale kanalen aan te bieden, vanuit een virtueel en digitaal loket. Burgers benaderen het loket via de website van hun eigen gemeente, een Vlaamse entiteit of mobiel via de ‘IK-app’. Dankzij één veilige login via het Vlaams toegangsbeheer (ACM), hoeft de burger zich niet steeds opnieuw aan te melden.

Planning

Het burgerloket krijgt al in 2017 concreet vorm aan de hand van een aantal basisfunctionaliteiten.

Schrijf snel in!

Kom op Shopt IT om 14u15 luisteren naar de uiteenzetting van Katrien Mostaert, diensthoofd Productieplanning en Contractbeheer bij de Vlaamse Overheid
U kan het volledige programma van Shopt IT raadplegen en u inschrijven via deze website.