Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Een personeelssysteem ter ondersteuning van een globaal verander- en integratietraject in Gent

12/04/2017

De personeelsdiensten van stad, OCMW en stedelijk onderwijs Gent integreren in 1 Dienst Personeelsbeheer. Met die doelstelling wordt een gezamenlijk klantenmodel uitgerold, een gezamenlijke structuur opgezet en worden gezamenlijke processen uitgewerkt. Ter ondersteuning hiervan dient ook een nieuw personeelssysteem aangekocht te worden. De objectieven van de nieuwe applicatie leggen de nadruk op een maximale integratie van alle personeelsgebonden informatie , het maximaal betrekken van de medewerker en de leidinggevenden in self service processen en het aanleveren van zowel operationele, beleids- als strategische rapportering. Hiermee willen we de efficiëntie verhogen op een klantgerichte manier.

Dat dit een complex en omvangrijk project is, leidt geen twijfel. In een uiteenzetting op Shopt IT wordt de context, de omvang, de structuur en de werking van het project uiteengezet waarbij de nadruk vooral ligt op een praktijkgetuigenis in al zijn facetten, met de succesfactoren en valkuilen, de mijlpalen en resultaten.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!