Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Elektronische facturatie in de publieke sector (e-invoice)

28/06/2017

De Europese richtlijn 2014/55/EU over e-facturatie verplicht iedereen die onder het toepassingsgebied van de regelgeving Overheidsopdrachten valt, vanaf 27 november 2018 e-facturen te ontvangen. Mogelijk geeft de federale regelgever 12 maanden uitstel voor lokale overheden.

Anticiperend op deze richtlijn hebben het Vlaamse en federale bestuursniveau een verplichting voor hun leveranciers ingevoerd om enkel nog e-facturen te sturen.  Zij willen hiermee het bedrijfsleven stimuleren e-facturatie hoog op de agenda te plaatsen.  Zij kozen eveneens voor een toekomstgericht en betaalbaar e-facturatiemodel, namelijk PEPPOL.

Tal van steden, gemeenten en publieke aankopers hebben zich ondertussen geïnformeerd en bereiden de veralgemening van elektronische facturatie voor.

In het najaar organiseert de Vlaamse overheid in nauwe samenwerking met alle relevante actoren informatiesessies rond e-facturatie. 
Ook V-ICT-OR trekt de kaart van de elektronische facturatie en zal diverse initiatieven mee ondersteunen. Zo volgt er een kennisdag en wordt het dossier besproken in de stuurgroep lokaal e-government en het bedrijvenconsortium.  

Meer informatie in de komende weken op:

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing
https://www.v-ict-or.be/