Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Migratienota beschikbaar voor het opladen van de oude papieren akten naar de DABS

30/06/2017

Het project “Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging  (DAV) en zijn partners heeft als doel om het star en omslachtig systeem waarmee akten vandaag worden aangemaakt te vervangen door één die gebruiksvriendelijker is voor burgers en overheden.
Met dit project zullen akten voortaan op elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register, waarbij toegankelijkheid en gegevensuitwisseling voorop staan. De toepassing kreeg de naam DABS, wat staat voor “Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand”.

Een onderdeel van het project is het opladen van de oude papieren akten naar de DABS, in zoverre de kans bestaat dat hierop nog wijzigingen moeten aangebracht worden of er uittreksels of afschriften moeten van worden afgeleverd. Door deze migratie zullen de papieren akten na de go live van de DABS op 1 januari 2019 op dezelfde elektronische wijze beheerd worden als de nieuwe akten die opgemaakt worden in de DABS.

Hoe deze migratie gebeurt wordt omschreven in de migratienota. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging dringt er alvast op aan om deze migratie nu reeds voor te bereiden. Vragen die gemeenten zichzelf moeten stellen hebben betrekking op de periode waarover de gemeente zal migreren, de manier waarop de gemeente zal migreren en de keuze van migratiepartner die de gemeente zal bijstaan.