Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actualisering Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen

07/07/2017

De Leidraad Organisatiebeheersing is voor heel wat lokale besturen het kader om aan hun organisatiebeheersing te werken. Zo gebruiken de besturen de leidraad vaak als een hulpmiddel om een zelfevaluatie uit te voeren. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatie-audits.

De lokale besturen, Audit Vlaanderen en andere belanghebbenden hebben dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke punten geïdentificeerd waarop dit document zou kunnen worden verbeterd. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur in aantocht dat een impact zal hebben op de manier waarop de ondersteunende en de managementprocessen best worden georganiseerd om de organisatie afdoende te beheersen.

Redenen genoeg voor Audit Vlaanderen om, waar nodig, de bestaande Leidraad te actualiseren. Geen fundamentele herwerking dus, maar wel met de bedoeling om dit document nog meer gebruiksvriendelijk te maken als gids voor de lokale besturen bij de versterking van hun organisatiebeheersing.

Met het oog op deze actualisatie vraagt Audit Vlaanderen aan alle belanghebbenden om verbetervoorstellen uiterlijk 31 augustus 2017 over te maken aan frank.vermeulen@vlaanderen.be

Bron: nieuwsbrief ABB - website Audit Vlaanderen