Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Word Gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO

21/09/2017

In mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ook misschien nog beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation) juridisch van kracht. Deze AVG (of GDPR) heeft tot doel natuurlijke personen de controle over hun persoonsgegevens terug te geven door bedrijven nieuwe geactualiseerde 'spelregels' op te leggen betreffende het verzamelen en beheren van deze persoonsgegevens. Voor bedrijven die zich - na mei 2018 - niet houden aan deze nieuw regelgeving kan de lokale privacy commissie van elke lidstaat boetes tot 20 miljoen euro of tot 4% van de wereldwijde omzet van het bedrijf uitvaardigen.

Daar heel wat KMO's persoonsgegevens verzamelen over hun klanten, prospecten om bvb. betere inzichten te verwerven betreffende huidige of toekomstige behoeften, zullen zij tegen mei 2018 "GDPR-compliant" moeten zijn. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om iemand van het bedrijf (KMO) tot "Functionaris voor gegevensbescherming" te laten opleiden. Beroep doen op een externe professional die over deze kennis beschikt behoort eveneens tot de mogelijkheden! Deze "functionaris voor gegevensbescherming" dient dan alle nodige stappen te doorlopen die nodig zijn om het bedrijf "GDPR-compliant" te maken.

V-ICT-OR organiseert opleidingen 'Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO'

De gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO" zal KMO bedrijven met kennis van zaken GDPR Compliant kunnen maken en behouden. Deze "nieuwe" jobrol bevat een pragmatische mix afkomstig uit kennisdomeinen - juridisch, IT Security Technologie, Proces- en Projectmanagement - die dan ook tijdens de opleiding uitgebreid aan bod zullen komen. De opleiding is gericht op het verwerven van een brede basis geschoeid op de leest van een KMO, en focust dus niet enkel op de louter juridische aspecten van de verordening. Om deze opleiding aan te vatten hoeft u dan ook zeker geen IT-er of Jurist te zijn maar organisatiekunde of procesmatig denken en sectorale kennis zijn troeven om uw slaagkansen tot het behalen van het "Certificaat DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming KMO (AGV)" te maximaliseren. Maak van de nood een deugd! Gezien deze nieuwe GDPR (AVG) wetgeving gevolgen zal hebben op oa de bedrijfsprocessen ("Security en Privacy by Design en by default") zou deze nieuwe wetgeving als een "last" kunnen aanzien worden. Echter bestaan er reeds een aantal voorbeelden van bedrijven die deze nieuwe wetgeving als een opportuniteit aangrijpen om nauwer met hun klanten in Deze opleiding heeft als doel deelnemers op te leiden tot een "Gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO" om vervolgens KMO bedrijven - met kennis van zaken - GDPR Compliant te maken en te behouden. Deze "nieuwe" jobrol bevat een pragmatische mix afkomstig uit kennisdomeinen - juridisch, IT Security Technologie, Proces- en Projectmanagement - die dan ook tijdens de opleiding uitgebreid aan bod zullen komen. De opleiding is gericht op het verwerven van een brede basis geschoeid op de leest van een KMO, en focust dus niet enkel op de louter juridische aspecten van de verordening.

Om deze opleiding aan te vatten hoeft u dan ook zeker geen IT-er of Jurist te zijn maar organisatiekunde of procesmatig denken en sectorale kennis zijn troeven om uw slaagkansen tot het behalen van het "Certificaat DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming KMO (AGV)" te maximaliseren.

Maak van de nood een deugd!

Gezien deze nieuwe GDPR (AVG) wetgeving gevolgen zal hebben op oa de bedrijfsprocessen ("Security en Privacy by Design en by default") zou deze nieuwe wetgeving als een "last" kunnen aanzien worden. Echter bestaan er reeds een aantal voorbeelden van bedrijven die deze nieuwe wetgeving als een opportuniteit aangrijpen om nauwer met hun klanten inDeze opleiding heeft als doel deelnemers op te leiden tot een "Gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO" om vervolgens KMO bedrijven - met kennis van zaken - GDPR Compliant te maken en te behouden. Deze "nieuwe" jobrol bevat een pragmatische mix afkomstig uit kennisdomeinen - juridisch, IT Security Technologie, Proces- en Projectmanagement - die dan ook tijdens de opleiding uitgebreid aan bod zullen komen. De opleiding is gericht op het verwerven van een brede basis geschoeid op de leest van een KMO, en focust dus niet enkel op de louter juridische aspecten van de verordening. Om deze opleiding aan te vatten hoeft u dan ook zeker geen IT-er of Jurist te zijn maar organisatiekunde of procesmatig denken en sectorale kennis zijn troeven om uw slaagkansen tot het behalen van het "Certificaat DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming KMO (AGV)" te maximaliseren. Maak van de nood een deugd! Gezien deze nieuwe GDPR (AVG) wetgeving gevolgen zal hebben op oa de bedrijfsprocessen ("Security en Privacy by Design en by default") zou deze nieuwe wetgeving als een "last" kunnen aanzien worden. Echter bestaan er reeds een aantal voorbeelden van bedrijven die deze nieuwe wetgeving als een opportuniteit aangrijpen om nauwer met hun klanten indialoog te treden door hen oa. duidelijk uit te leggen waarom bepaalde informatie wordt bijgehouden, of door in een B2B context vertrouwen te creëren. Dergelijke - soms verrassende - use cases komen in deze opleiding ook aan bod en hebben tot doel deelnemers en bedrijven te inspireren om een hogere toegevoegde waarde na te streven als extra service laag bovenop deze wettelijk verplichting.

De eerstvolgende sessie start op woensdag 27 september. Bekijk hier het programma en schrijf snel nog in, plaatsen zijn beperkt.