Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VlaVirGem en ACPaaS vormen samen het geïntegreerd Smart City Operating System

03/10/2017

Innovatieve overheidsopdrachten’ zijn overheidsaankopen gericht op de ontwikkeling of de inzet van innovatieve oplossingen. Innovatieve oplossingen kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten en diensten zijn, maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) hanteert het begrippenkader en de aanpak die de Europese Commissie ontwikkelde. 

De eerste oproep was bijzonder succesvol en heeft geleid tot de opstart van 12 innovatieve projecten. De uitdagingen waarop de twaalf projecten een antwoord willen bieden, zijn zeer divers. Idem dito voor de oplossingen. Die variëren van de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en testsystemen, over de digitalisering van processen, tot en met het opzetten van vernieuwende financieringssystemen

Onze Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) ontwikkelde de Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem), een referentiearchitectuur voor gemeenten gebaseerd op open data, open standaarden en open processen. Doel is om de Vlaamse gemeenten te ondersteunen in hun dienstverlening, (interne) organisatie, bedrijfsvoering en hun inzet van ICT, zodat zij efficiënte, klantgerichte en geïntegreerde diensten aan de burger kunnen aanbieden.

Digipolis en de Stad Antwerpen ontwikkelden het ‘Antwerp City Platform as a Service’ (ACPaaS), een technisch platform waarin generieke onderliggende IT-componenten (notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, enz.) worden verzameld van de digitale platformen die via het burgerportaal A-stad gepersonaliseerde digitale dienstverlening en communicatie aanbieden. Via ACPaaS kunnen de generieke componenten van de specifieke platformen worden hergebruikt en hoeven ze niet telkens opnieuw te worden ontwikkeld of gekocht.

V-ICT-OR en Digipolis hebben VlaVirGem en ACPaaS naast elkaar gelegd en zijn tot de vaststelling gekomen dat een doorontwikkeling van ACPaaS zoals VlaVirGem dit voorstelt, voor alle Vlaamse gemeenten en andere overheidsinstanties een grote winst zou kunnen opleveren. De creatie van een City Operating System voor de Vlaamse Virtuele Gemeente kan versneld worden gerealiseerd door bestaande componenten aan te passen en bijkomende herbruikbare componenten te integreren.

Met het project Open City Application Programming Interface (OCAPI) willen V-ICT-OR en Digipolis het lokale niveau overstijgen en de fundamenten van VlaVirGem realiseren op basis van de ervaring en componenten van ACPaaS, zodat elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst toepassingen kan bouwen op een gemeenschappelijk PaaS en toch zijn eigenheid kan behouden.

Streefdoel is een geïntegreerd Smart City Operating System, dat modulair (en dus duurzaam) is opgebouwd uit herbruikbare componenten en dat toelaat om sneller (en dus goedkoper) applicaties te ontwikkelen.

Zo bouwen beide partners aan een toekomstbestendige digitale gemeente.

Bron