Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wetsontwerp nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) goedgekeurd.

25/10/2017

Op 24 oktober werd in de parlementaire commissie Justitie het wetsontwerp goedgekeurd tot oprichting van een Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Die zal in de plaats komen van onze bestaande Privacycommissie. De hervorming werd ingegeven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei in de ganse EU in werking treedt.

De nieuwe leden van de GBA zullen geen bijkomend mandaat meer mogen hebben en het voorzitterschap is afwisselend om de 3 jaar. De nieuwe GBA zal de nadruk leggen op het informeren, adviseren en begeleiden van de burgers en van verzamelaars en verwerkers van gegevens en krijgt een duidelijke organisatiestructuur met vijf entiteiten: algemeen secretariaat, een geschillenkamer, een eerste lijn, een kenniscentrum en een inspectiedienst.

De inspectiedienst en geschillenkamer kan zoals voorgeschreven in de GDPR administratieve sancties opleggen aan bedrijven die buiten de lijntjes kleuren. De toepassing hiervan zal in de toekomst meer duidelijkheid krijgen.