Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kom naar de opleiding "Informatieveiligheid GDPR/AVG: De rol van leidinggevenden in overheden"

03/11/2017

Op woensdag 15 november organiseert V-ICtT-OR een opleiding van 1 dag voor leidinggevenden rond informatieveiligheid.

Leidinggevenden, binnen openbare besturen, dragen (een gedeelde) eindverantwoordelijkheid betreffende het toezicht over een goede toepassing van het informatieveiligheidsplan dat door een informatieveiligheidsconsulent wordt opgemaakt en in de praktijk wordt uitgevoerd.

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de rol en de verantwoordelijkheden van zowel managers en mandatarissen van steden, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die vallen onder de bepalingen voor de bescherming van persoons- en sociale gegevens (KSZ).

Programma

  • Wat is informatieveiligheid - Scoop?
  • Historiek, noodzaak m.b.t. informatieveiligheid KSZ en OCMW 's
  • Integratie van ICT van steden gemeenten met ICT van OCMW 's
  • Op welke standaarden (ISO 27002) en KB's is dit gebaseerd?
  • De toepassing van ISO 27002 naar publieke sector toe: "De richtsnoeren met betrekking tot informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden, gemeenten en in andere instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (KSZ).
  • Rol van de Informatieveiligheidsconsulent en de rol van Mandatarissen?
  • Meten is weten: toelichten informatieveiligheidstool voor lokale besturen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Mandatarissen (burgemeester, schepen,...), topmanagement (secretarissen, financiële beheerders,...), afdelingshoofden, informatiebeheerders.

Voorkennis

  • Kennis van processen, structuren en informatiebeheer openbaren besturen.
  • Of aanbevolen opleiding vooraf te volgen: "Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen.

Meer informatie kan je vinden via deze link.