Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

“Blockchain on the Move”

13/02/2018

V-ICT-OR, Informatie Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf, de stad en Digipolis Antwerpen zetten ‘Blockchain on the Move’.

'Blockchain on the move' wil de burger een ‘zelf beheerde identiteit’ (‘Self-Sovereign Identity [SSI]’) aanreiken. Die kan hij gebruiken in zijn interactie met overheden, andere organisaties of ondernemingen. De burger beheert zelf zijn gegevens en verleent toegang aan derden.

Concreet willen de initiatiefnemers het concept ‘digitale kluis voor burgers’ uitwerken. Als eerste toepassing wordt daarbij gedacht aan het registreren van verhuisgegevens. De burger doorloopt dan via zijn ‘zelf beheerde identiteit’ het complexe administratieve verhuisproces. De beoogde gebruikers van ‘Blockchain on the move’ zijn divers: de burger zelf, de verschillende overheden en ook derden die geautoriseerde toegang hebben tot de gegevens van de burger, zoals nutsbedrijven.

De grote uitdaging van het project is dat de burger het beheer van zijn gegevens in handen krijgt. Om dit te realiseren moeten internationaal nog de eerste stappen worden gezet en is verder onderzoek nodig. De initiatiefnemers willen via innovatieve aankoopprocedures zoeken naar vernieuwende oplossingen om veilig en transparant om te gaan met gegevens van burgers en transacties tussen burger en overheid. Ook de mogelijkheid tot publiek-private samenwerking wordt onderzocht.

Het project ‘Blockchain on the Move’ kadert in een efficiënte en klantvriendelijke overheid die de burger centraal plaatst in haar dienstverlening en hem ook de eigenaar maakt van zijn gegevens. Dit past zowel binnen de Europese privacywetgeving als binnen het Vlaamse beleidskader (‘Wendbare Overheid’ en ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’). 'Blockchain on the move' is een initiatief van Informatie Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf, de stad Antwerpen, Digipolis en de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR). Het project kadert in het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse overheid. Het programma begeleidt en co-financiert innovatieve ideeën. 

Meer informatie over het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) vind je op deze pagina.