Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain on the Move

28/02/2018

Het project ‘Blockchain on the Move’ ambieert een eerste aanzet om via Blockchain en Internet of Things (IoT) de burger een ‘zelfbeheerde identiteit’ (‘Self-Sovereign Identity [SSI]’) aan te reiken die hij kan gebruiken in zijn interactie met overheden, maar ook met andere organisaties of ondernemingen. Daarbij staan de inzet van nieuwe technologieën (o.a. Blockchain en IoT), het bieden van meer keuzevrijheid en regelruimte aan de burgers in hun contact met de overheid, en het toekennen van eigenaarschap over de eigen data, centraal.

Blockchain biedt de mogelijkheid om de burger centraal te plaatsen en de controle te geven over zijn  eigen data, wat tegemoetkomt aan de Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG]) en past binnen de digitalisering van de Vlaamse overheid (Vlaanderen Radicaal Digitaal).

Concreet willen de initiatiefnemers van Blockchain on the Move het concept ‘digitale kluis voor burgers’ uitwerken.

Binnen dat concept kan de burger zijn gegevens zelf beheren en er toegang toe verlenen aan derden. Als eerste toepassing wordt daarbij gedacht aan het registreren van verhuisgegevens in de digitale kluis, zodat de burger via zijn SSI het complexe (administratieve) verhuisproces kan doorlopen.

De grote uitdaging (en ‘innovatie’) van Blockchain on the Move zit hem in het effectief in handen geven van de controle over en het beheer van zijn gegevens aan de burger.

In die uitdaging van (burgerlijk) zelfbeheer van identiteit, certificaten en digitale sleutels moeten internationaal nog de eerste stappen worden gezet en is er nog verder onderzoek nodig.

De initiatiefnemers van Blockchain on the Move willen hierin meegaan en – via innovatieve aankoopprocedures – zoeken naar innovatieve oplossingen om veilig en transparant om te gaan met gegevens van en transacties tussen burger en overheid.

Het project Blockchain on the Move kadert in een efficiënte en klantvriendelijke overheid die de burger centraal plaatst in haar dienstverlening en hem ook de eigenaar maakt van zijn gegevens. Dit past zoals gezegd zowel binnen het Europese regelgevende kader (AVG) als binnen het Vlaamse beleidskader (‘Wendbare Overheid’ en ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’).

De gebruikers van de beoogde oplossing (digitale kluis voor burgers) zijn divers: de burger zelf, de verschillende overheden en ook derden die geautoriseerde toegang hebben tot de gegevens van de burger (bv. nutsbedrijven).

Bij de uitwerking van de digitale kluis voor burgers gaan de initiatiefnemers ook de mogelijkheid van publiek-private samenwerking onderzoeken. Een dergelijke samenwerking (of consortium) kan het verdere beheer, onderhoud en uitrol van de oplossing duurzaam opnemen. Er wordt dus ook al sterk toekomstgericht gekeken

Initiatiefnemers zijn :

  • Vlaamse overheid – Agentschap Informatie Vlaanderen en Agentschap Facilitair Bedrijf
  • Stad Antwerpen – Dienst Innovatie en Technologie
  • Digipolis
  • Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

Meer info : Hugo Kerschot - 0496 57 43 60 - hugo.kerschot@v-ict-or.be

Bron : www.innovatieveoverheidsopdrachten.be