Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BuyIT Public - gezamenlijk digitaal aankoopplatform voor lokale besturen

23/02/2018

Met het project ‘BuyIT Public’ beoogt V-ICT-OR de ontwikkeling van een digitaal platform dat lokale besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden. Het platform moet fungeren als een digitale ontmoetingsplaats tussen vraag (de lokale besturen) en aanbod (de markt).

Bedoeling is dat lokale besturen op het platform een transparante vergelijking tussen verschillende producten en leveranciers kunnen maken op basis van (technische) zoekcriteria. Na het maken van hun keuze kunnen het contract en de betaling op het platform worden afgerond. Voor de implementatie van dit ‘backend proces’ wordt binnen het project o.a. gekeken naar het ‘smart contracting’ principe op basis van Blockchain technologie.

De oplossing die V-ICT-OR voor ogen heeft, is continu beschikbare Software as a Service (SaaS) met als aanvraagmodule een intelligente automatische zoekfunctie die wordt gevoed met een aantal generieke technische specificaties, en met een flexibel beheerde productencatalogus, dus geen statische of limitatieve productenlijst.

Dat laatste impliceert dat geïnteresseerde leveranciers hun producten aan de BuyIT Public catalogus moeten kunnen toevoegen of een interface naar hun eigen catalogus moeten kunnen voorzien.

De opzet (en potentiële meerwaarde) van BuyIT Public is om het momenteel sterk gefragmenteerde IT-aankooplandschap binnen de lokale besturen te defragmenteren, wat voor de lokale besturen belangrijke schaalvoordelen en efficiëntiewinsten in hun (IT-)aankoopproces kan genereren.

Ook kan een dergelijk platform substantieel bijdragen tot de (verdere) digitalisering van de werking en de dienstverlening van de lokale besturen, zodat ze hun maatschappelijke rol (nog) beter kunnen invullen.

Anderzijds, naar de markt toe, kan het beoogde platform ook bijdragen tot het transparanter maken van het publieke aankoopproces en dus tot de versterking van de mededinging. Belangrijke voorwaarde daarbij is de toegankelijkheid van het systeem, ook voor de kleine(re) spelers op de markt.

Meer info : Dieter De Kerpel - 09 395 20 28 - dieter.dekerpel@v-ict-or.be

Bron : www.innovatieveoverheidsopdrachten.be