Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR Academy : Heb jij IT onder controle?

22/02/2018

V-ICT-OR Academy bundelt de kennis van ere-stadssecretaris Roel Verhaert, Prof Dr Hans Mulder en voorzitter Eddy Van der Stock en organiseert een tweedaagse opleiding om Babylonische spraakverwarringen op te vangen.

Hoe ga ik als leidinggevend ambtenaar om met ICT en ICT’ers?

De uitdagingen voor een moderne digitale dienstverlening van een lokale overheid - als dichtste portaal bij hun klant, de burger en de ondernemer - zijn niet miniem.

Voor een burger bestaat er slechts één overheid, en zijn de door structuren gecreëerde tussenschotten en lagen onbekend. Maar is dit ook zo in de manier waarop overheden zijn opgevat? Bestaat er een interbestuurlijk kader waarin de lokale overheid hun automatiserings-trajecten kunnen uitstippelen? En wie zijn daarbij de hoofdrolspelers? Is er met andere woorden een referentiekader met als opzet de puzzelstukken bij elkaar te leggen om een moderne geautomatiseerde dienstverleningsorganisatie te gaan bouwen?

Ervaring en kennisdeling omtrent deze thema’s zijn schaars,… Daar wil V-ICT-OR Academy verandering in brengen.

--------------

Kennen we in 2020 de “gemeente” nog zoals wij die nu kennen? Terwijl softwarebedrijven toepassingen fabriceren die de (ver)oude(rde) administratieve processen vertalen in een digitale omgeving, lopen trajecten rond blockchain, artificiële intelligentie en gepersonaliseerd gegevensbeheer als een sneltrein voorbij. Een paradigmashift die slechts door enkelingen onder ons wordt “beleefd”.

Slimme gemeenten van vandaag zetten immers in op de technologie van overmorgen, niet individueel maar collectief. Dat deze wijzigingen een ernstige impact zullen kennen op de manier waarop dienstverlening zal verlopen en de manier waarop menskracht zal ingezet worden is een feit. Alleen is onduidelijk hoe de lokale overheden hiermee aan de slag gaan.

Meer dan ooit is kennis- en ervaringsdeling één van de belangrijkste aandachtspunten en troeven die we kunnen inzetten, naast een sterke centralisatie van domein specifieke oplossingen.

V-ICT-OR Academy wil dan ook samen met Roel Verhaert – ere-stadssecretaris stad Antwerpen, Prof Dr Hans Mulder en voorzitter Eddy Van der Stock een aantal pragmatische en taakgerichte modules opzetten om de managers van morgen klaar te stomen in de uitdagingen waar een lokaal bestuur voor staat.

Vermijd Babylonische spraakverwarring tussen ICT en beleid en wees voorbereid op de toekomst!

Meer info : klik hier

Data:
14 en 17 mei 2018 - Klik hier om in te schrijven