Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GDPR - Ken jij de rechten van de betrokkene?

02/03/2018

Op de vraag wat er nu echt meteen een impact zou kunnen hebben op 25 mei geven we meestal als antwoord dat de burger zijn rechten zal bevragen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer rechten. Het recht om persoonsgegevens over te dragen en het recht om ‘vergeten’ te worden, zijn hiervan slechts twee voorbeelden. Heeft uw organisatie de procedures klaar om hier een accuraat antwoord op te geven? Weet u waar de persoonsgegevens worden bijgehouden om aan de rechten van de betrokkene te voldoen?

We hebben voor u de belangrijkste rechten van de betrokken burgers, waar u conform AVG/GDPR een antwoord op dient te kunnen geven, nog even op een rijtje gezet.

Recht op inzage

Burgers van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om die gegevens in te zien. Uw organisatie moet duidelijk maken waarom gegevens worden verwerkt, om welke soorten persoonsgegevens het gaat en aan welke organisaties persoonsgegevens eventueel worden doorgegeven. Ook moet duidelijk zijn voor welke termijn de persoonsgegevens worden bewaard.

Recht op rectificatie en aanvulling

Het recht van betrokkenen om onjuiste persoonsgegevens die de organisatie verwerkt te wijzigen. Persoonsgegevens moeten door de betrokken mensen ook kunnen worden aangevuld.

Het recht op beperking van de verwerking

Dat is het recht om minder gegevens te laten verwerken. Als bijvoorbeeld onjuiste gegevens worden verwerkt, dan mogen de gegevens niet gebruikt worden zolang ze niet juist zijn.

Als mensen bezwaar maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens, dan moet de organisatie daarmee stoppen, tenzij de organisatie dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen en rechten van de betrokkenen. Organisaties moeten betrokkenen informeren over het recht op bezwaar.

Het recht op dataportabiliteit

Dat is het recht om digitale persoonsgegevens over te dragen. Mensen moeten de persoonsgegevens kunnen ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zij kunnen die gegevens doorsturen naar een andere organisatie die eenzelfde soort dienst biedt. Ze kunnen een organisatie ook vragen de gegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere organisatie. Het gaat niet om papieren gegevens.

Organisaties moeten alle persoonsgegevens beschikbaar stellen die betrokken mensen hebben gegeven. Zogenaamde afgeleide gegevens, zoals gegevens die de organisatie zelf heeft gegenereerd door bijvoorbeeld data-analyse, hoeven niet te worden verstrekt.

Het recht op vergetelheid

Het recht van betrokkenen om vergeten te worden. Organisaties moeten in een aantal gevallen persoonsgegevens wissen als een betrokkene daarom vraagt. De gegevens moeten gewist worden als de organisatie de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, als de betrokken persoon zijn toestemming voor verwerking intrekt of bezwaar maakt en als een organisatie de gegevens onrechtmatig verwerkt. Het recht op vergetelheid geldt ook voor back-upbestanden.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Betrokkenen hebben het recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Bijvoorbeeld in het geval van een geautomatiseerd besluit bij online sollicitaties of bij de afhandeling van een dossier.

Zorg in eerste instantie vooral dat deze rechten van de betrokken burgers vanaf 25 mei door uw diensten kunnen beantwoord worden! Wenst u meer te weten over hoe u de AVG/GDRP het best aanpakt? Kom dan langs op één van onze opleidingen.

 

Informatieveligheid GDPR/AVG : Rol van Business Manager in KMO - Zwijnaarde

 • 07/03/2018

Klik hier om in te schrijven

Functionaris gegevensbescherming voor KMO (GDPR) – Zwijnaarde

 • 18/04/2018
 • 25/04/2018
 • 02/05/2018
 • 09/05/2018
 • 16/05/2018

Klik hier om in te schrijven : 

Upgrading Skills to Certified DPO (GDPR) – richtsnoeren 2017 (AVG) – Berchem

 • 08/05/2018
 • 15/05/2018

Klik hier om in te schrijven

Certified DPO (GDRP) : Functionaris gegevensbescherming richtsnoeren 2017 (AVG) – Berchem

 • 23/05/2018
 • 30/05/2018
 • 06/06/2018
 • 13/06/2018
 • 20/06/2018

Klik hier om in te schrijven

Upgrading Skills to Certified DPO (GDPR) – richtsnoeren 2017 (AVG) – Zwijnaarde

 • 06/06/2018
 • 13/06/2018

Klik hier om in te schrijven