Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Geef informatiestandaarden voor een betere dienstverlening vorm op 23 april.

13/04/2018

Via 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties' zetten overheden in Vlaanderen in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

Vandaag schakelen we samen een versnelling hoger door standaarden die de kern van dienstverlening beschrijven te realiseren: notificaties, meldingen, toestemming en transactionele dienstverlening.

Wat mag je verwachten? Na deze sessie ben je volledig op de hoogte van de werkgroepen die de komende maanden georganiseerd worden. Deze sessies zijn relevant voor lokale besturen, Vlaamse overheden, academici en ICT-dienstenleveranciers.

Schrijf je in via volgende link

 

 

 

Toestemming

Notificatie

Melding

Transactionele Dienstverlening

APRIL

Kick-off sessie

HT - 01.05 - Isala Van Diest

23/04 13:00 - 14:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 1

HT - 01.17 - Clara Peeters

30/04 14:00 - 15:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 1

HT - 01.17 - Clara Peeters

27/04 13:00-14:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 1

HT - 01.17 - Clara Peeters

02/05 14:00 - 15:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 1

HT - 01.17 - Clara Peeters

27/04 15:00-16:30

Inschrijven

MEI

Werkgroepsessie 2

HT - 00.48 - Keldermans

30/05 10:00 - 11:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 2

HT - 01.23 - Léon Stynen

22/05 10:00 - 11:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 2

HT - 01.23 - Léon Stynen

25/05 09:30 - 11:00

Inschrijven

Werkgroepsessie 2

HT - 00.48 - Keldermans

30/05 13:00-14:30

Inschrijven

JUNI

Werkgroepsessie 3

HT - 00.48 - Keldermans

28/06 13:00 - 14:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 3

HT - 00.48 - Keldermans

28/06 14:30 - 16:00

Inschrijven

Werkgroepsessie 3

HT - 01.21 - Jeanne Brabants

27/06 13:00 - 14:30

Inschrijven

Werkgroepsessie 3

HT - 01.21 - Jeanne Brabants

27/06 15:00 - 16:30

Inschrijven

JULI

Publieke review

AUGUSTUS

Publieke review (tot 20/8)

SEPTEMBER

07/09 - Webcast

OKTOBER

04/10- Validatie door werkgroep

NOVEMBER

 27/11 - Validatie stuurorgaan 


Waarover gaat het precies?

Het project ‘mijn burgerprofiel’ (voorheen burgerloket) ontsluit persoonlijke gegevens voor burgers over de besturen heen. OSLO zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie.

Vanuit dit traject is de nood ontstaan voor de ontwikkeling van een aantal informatiemodellen van nieuwe domeinen:

  • Terugmelding
  • Notificatie
  • Toestemming
  • Transactionele Dienstverlening

In een initieel traject werden al een aantal benodigde specificaties gecapteerd. Er gebeurde ook een afstemming met bestaande internationale standaarden. Nu wensen we deze modellen graag door te ontwikkelen met alle betrokkenen om te evolueren tot een gedragen standaard. 

Wie kan deelnemen?

Deze werkgroepen zijn publiek toegankelijk. Stuur de uitnodiging door naar iedereen die je relevant acht voor de bespreking van onze modellen.

Nog vragen?

Stuur al je vragen door naar informatie.vlaanderen@vlaanderen.be.

 

We hopen je te mogen begroeten op één van de werkgroepen.

 

Ook op 26 april op Shopt IT vertelt de Vlaamse Overheid over de reeds bestaande informatiestandaarden die ontwikkeld werden en hoe jouw bestuur deze kan inzetten voor een betere uitwisseling van informatie tussen toepassingen en informatiesystemen.

Vind hier meer informatie over Shopt IT