Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Open data, een concept waar zowel V-ICT-OR als LOLA voorstander van zijn

30/04/2018

Met het ODEdu-project streeft LOLA ernaar om de publieke, private en academische sectoren in Europa te laten kennismaken met het concept van open data. Open data kan een grote meerwaarde bieden voor alle sectoren, van de verbetering van interne databeheerprocessen tot constructieve controle door de overheid of de co-creatie van waardevolle oplossingen met vele belanghebbenden. Door de publicatie van open data zijn overheden wereldwijd er al in geslaagd om het vertrouwen in de staat te verhogen en de publieke dienstverlening te verbeteren. Bedrijven in de privésector waren dan weer in staat om nieuwe businessmodellen op te zetten en nieuwe producten te lanceren.

Desalniettemin is er nog steeds een grote kloof tussen het potentieel van open data en het effectief gebruik ervan. Slechts een beperkt aantal belanghebbenden zijn erin geslaagd om open data ten volle te benutten. Dit is deels te wijten aan een terughoudendheid in de publieke sector t.o.v. de publicatie van open data, een terughoudendheid die zijn oorsprong vindt in onduidelijkheden omtrent het formaat en de standaarden die moeten gebruikt worden, problemen bij de evaluatie van de resulterende werklast, vragen omtrent de vergunningen die moeten worden toegepast, enz. Veel van deze obstakels kunnen met degelijke en toegankelijke trainingsprogramma’s uit de weg geruimd worden. Opleidingen kunnen lokale overheden wereldwijd inspireren over de mogelijkheden van open data en hen de kennis bijbrengen om op succesvolle wijze een open data programma op te zetten, en liefst met rendement. Omwille van deze redenen wil LOLA bijdragen aan het ODEdu leerplatform, wat een gratis online leerschool vormt voor de openbare dienstverleners, gebaseerd op echte problemen waar ze op het werkveld mee in contact komen.

ODEdu is gesponsord door het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur dat valt onder het Erasmus+ Programma.