Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Attesten voortaan beschikbaar via Mijn DOSSIER

15/05/2018
Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het de burger mogelijk maakt zijn of haar persoonlijk dossier in het Rijksregisteren te raadplegen en attesten te downloaden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het attest van wettelijke samenwoning en hoofdverblijfplaats met historiek. Deze attesten bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente.

Gemakkelijk, goedkoop en milieuvriendelijk

Deze nieuwe functionaliteit, is toegevoegd in september, en heeft vele voordelen voor zowel de burgers als de gemeenten. Zo is het goedkoper, want Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis. Het verhoogt het gemak, want de attesten zijn onmiddelijk beschikbaar en de burger is niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Hij kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die hem er om vroeg. Het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en de verplaatsingen naar het gemeentehuis en is dus beter voor het milieu.

Functionaliteiten Mijn DOSSIER

Mijn DOSSIER heeft naast het beschikbaar stellen van attesten, nog andere functionaliteiten. Zo kan de burger :

  • zijn gegevens in het Rijksregister nakijken
  • fouten in zijn dossier rapporteren
  • een adreswijziging doorgeven
  • vrijwillig zijn contactgegevens, of enkele daarvan, communiceren (e-mailadres, Gsm-nummer, …)
  • checken wie zijn gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Wie heeft er toegang tot de gegevens van het Rijksregister?

Alleen de overheden, instanties en personen die specifiek gemachtigd zijn, door de wet of door het Sectoraal comité van het Rijksregister, kunnen bepaalde gegevens uit het Rijksregister raadplegen, in het kader van hun opdrachten. Dit zijn bijvoorbeeld de meeste federale overheidsdiensten, gewestelijke en gemeenschapsdiensten, de provincies en de gemeenten, sommige intercommuncales (gas- en elektriciteitsdistributie, waterdistributie, afvalbeheer, …), de instellingen van de sociale zekerheid, de OCMW’s, notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, …

Dankzij deze toegang tot het Rijksregister kunnen zij nuttige informatie verkrijgen zonder zich telkens te moeten richten tot de gemeenten en de burgers. Een persoon of instantie die een machtiging verkreeg, heeft deze gekregen voor een beperkt aantal gegevens. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een functie zullen ter beschikking gesteld worden. Een instantie die toegang heeft tot de adresgegevens, zal bijvoorbeeld niet noodzakelijk toegang hebben tot gegevens over de gezinssamenstelling.

Deze toepassing is beschikbaar via http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Bron: www.doemaardigitaal.be