Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De digitale ambitie van de overheid krijgt verder vorm

14/05/2018

Op donderdag 26 april 2018 organiseerde V-ICT-OR, de Vlaamse ICT-organisatie, het congres Shopt IT, met als centraal thema Building Tomorrow’s Cities. Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda, en Ben Smeets, Directeur generaal van het DG Digitale Transformatie van FOD BOSA, vertelden op deze conferentie hoe wij als overheid hard werken aan de verdere digitalisering van onze dienstverlening.

Kleren bestellen, reizen boeken, boodschappen doen … De smartphone is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Bedrijven spelen hier handig op in, maar ook de publieke sector zit niet stil. Een tijd terug was België koploper in Europa op het vlak van digitale dienstverlening, maar door de snelle innovaties bevinden we ons nu midden in het peloton. De federale overheid werkt hard om terug bij de top van Europa te horen, maar minister De Croo benadrukte in zijn lezing dat digitalisering dan niet langer als een bedreiging voor onze jobs en onze privacy mag gezien worden, maar wel als een opportuniteit moet beschouwd worden.

We moeten digitalisering niet langer zien als een bedreiging voor onze jobs en onze privacy, maar als een opportuniteit.

Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda

De voorbije maanden hebben we met het DG Digitale Transformatie grote stappen gezet op het vlak van digitale communicatie. Zo had je lange tijd een kaartlezer, je elektronische identiteitskaart of een token nodig om je online te identificeren. Vrij omslachtig, en daarom hebben we als overheid beslist om de standaarden voor identificatie op te stellen, maar de uitwerking aan andere partners over te laten. De app itsme® werd door ons erkend als officiële identificatie en kende sindsdien een exponentiële groei.

Ook het mailverkeer tussen overheid en burger blijft niet langer beperkt tot de eBox van de overheid. Overheidsdocumenten kunnen binnenkort ontvangen worden via bestaande e-boxen zoals Zoomit, die al gebruikt werden door mutualiteiten en nutsbedrijven.

We trekken deze lijn door in de toekomst. We willen evolueren naar een e-government, die “digital by design” is en waarin onder andere het “only once”-principe gehanteerd wordt. Dit betekent dat je verschillende organisaties toestemming kan geven om gebruik te maken van de gegevens die vasthangen aan je rijksregisternummer, je ondernemingsnummer of het kadaster. Zo moet je je gegevens maar op één plaats aanpassen bij bijvoorbeeld een verhuis.

De overheid ontwikkelt digitale bouwstenen voor lokale besturen. Dit zorgt voor een betere samenwerking, maar is ook vertrouwd, gebruiksvriendelijk en kostenbesparend.

Ben Smeets, Directeur generaal van het DG Digitale Transformatie

Ben Smeets, Directeur generaal van het DG Digitale Transformatie, vertelde in Gent ook over de ontwikkeling van digitale bouwstenen. Dit zijn applicaties die door de overheid ontworpen worden en die steden en gemeenten op hun websites kunnen integreren. Dit zorgt voor een beter samenwerking tussen besturen, maar is ook vertrouwd, gebruiksvriendelijk en kostenbesparend. We zetten bij dit alles steeds de gebruiker centraal en streven naar een “No Wrong Door”-beleid, waarbij elke vraag automatisch bij de juiste dienst terecht komt, en mensen dus niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden.

De grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn om genoeg digital skills te ontwikkelen. Digitale consumenten bestaan in overvloed, maar door aangepast onderwijs en herscholingen moeten we ook meer digitale producenten opleiden.

Bron: www.doemaardigitaal.be