Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GDPR en portretrecht: een contradictio in terminis?

01/06/2018

Een veel voorkomende vraag op de regionale kenniskringen en IT-bijeenkomsten is de volgende: is de Algemene Verordening Persoonsgegevens wel verzoenbaar met het portretrecht (recht op afbeelding)?

Een realistisch scenario: een lokaal bestuur houdt een evenement. Van zodra het evenement afgelopen is, contacteert een burger het bestuur om te vragen of de foto’s met zijn/haar persoon onherkenbaar worden gemaakt. Mag dit zomaar?

Ja en nee. We moeten het onderscheid maken tussen publieke en private evenementen. Bij publieke evenementen worden overzichtsfoto’s en zelfs foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld als aanvaardbaar beschouwd in het kader van dat evenement. Moeilijker wordt het wanneer er duidelijk op één of meerdere personen wordt ingezoomd; dan komt het portretrecht om de hoek kijken. De personen in kwestie kunnen zich in dat geval beroepen op het recht op privacy: ze hebben geen toestemming gegeven om foto’s te laten maken van zichzelf en kunnen dus eisen dat die foto’s worden vernietigd. Ook mogen die foto’s zonder de toestemming niet zomaar worden verspreid of voor welbepaalde doeleinden (bv. commerciële) worden gebruikt.

Als lokaal bestuur kun je dit opvangen door het publieke evenement door volgende publicatie te laten voorafgaan:

“Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je foto [op / in]. Hiervoor neem je best contact op met [contactgegevens].”

[Contactgegevens] kan zijn: info@xxx.be  

Voor private evenementen, m.a.w. evenementen die niet zomaar voor iedereen toegankelijk zijn, moet je sowieso vooraf toestemming vragen aan de deelnemers als er foto’s genomen worden. Dat kan bijvoorbeeld door op het moment van inschrijving die toestemming te vragen of door een toestemmingsformulier aan de ingang van het evenement te leggen dat de deelnemers moeten invullen. Hier kunt u volgende passage op vermelden:

“Er worden foto’s gemaakt op dit evenement. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere sociale media. Ga je akkoord dat foto’s met jouw afbeelding gemaakt en gepubliceerd worden?”

☐                            Ja, ik ga akkoord

☐                            Neen, ik ga niet akkoord

Een uitzondering bij private evenementen is sfeerbeelden, want hier zijn personen enkel toevallig aanwezig. Je moet dan vooraf aan de deelnemers vermelden dat er zulke foto’s genomen worden en waarvoor die foto’s gebruikt worden. Als je die foto’s echter wilt gebruiken voor publiciteit, dan moet je opnieuw om toestemming vragen.