Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kennisdag Beleidsplanning - 12.06.2018

29/05/2018

Op 12 juni organiseert V-ICT-OR een kennisdag Beleidsplanning

Vanuit een steeds wederkerend kerntakendebat en de toenemende uitbreiding van de verantwoordelijkheden op lokaal niveau, wordt het gecompliceerder om duidelijk en concreet aan de buitenwereld te gaan communiceren wat men als lokale overheid voor de maatschappij (nog) extra kan betekenen. Naast een resem aan bevoegdheden en centraal opgelegde dienstverlening - die één op één vertaald werden vanuit de federale of Vlaamse regelgeving - wenst men vanuit de bestuurlijke autonomie ook de dienstverlening maximaal af te stemmen op de lokale behoeften van de bevolking. De lokale besturen blijven immers het dichtste portaal bij de klant, de burger en de ondernemer.

“Maar hoe stippel je in dergelijke omgevingen een beleid uit?”

De aanzienlijke diversiteit van de praktische invulling aan dienstverlening enerzijds en de roep naar "minder overheid" anderzijds creëerden een tweeslachtigheid in visie, met een enorme kloof tussen voorstanders van "de generieke basisgemeente" en die van een “lokale overheid in zijn rijkheid aan specialismen”. De expliciete focus naar de buitenwereld, wordt hierdoor een koorddans tussen wat de lokale bevolking vraagt en wat men met een groeiend pakket aan dienstverlening (bevoegdheden en verantwoordelijkheden) vanuit de lokale overheid nog kan of wil aanbieden aan zijn “klant”. De keuzes die men maakt zijn in een doorsnee bestuur dan ook doelbewust, laten weinig creativiteit en vooral niets aan het toeval over. Enkel de besturen die voldoende ademruimte hebben (en deze zijn fors in aantal gedaald) kunnen nog op het beleid afgestemde keuzes gaan maken.

Niet geheel onterecht wordt deze manier van werken door sommige lokale beleidsverantwoordelijken een “virtuele” autonomie genoemd. Vele lokale besturen nemen dan ook gemakshalve “degelijke” werkwijzen over van elkaar en gieten de opgelegde regelgeving in al even strakke rationele denkpatronen, uit vrees de teugels kwijt te raken. Iets wat vaak aangegrepen wordt als reden waarom moderne managementprincipes moeilijk hanteerbaar zijn in een gemiddelde Vlaamse gemeente.

Vaak houdt men binnen die patronen strak vast aan goede praktijken en benchmarking om de eigen werking te toetsen of vast te leggen.

Maar het kan anders.

Tijdens de kennisdag Beleidsplanning bezorgt V-ICT-OR u in een halve dag een aantal bouwblokken om effectief aan de slag te gaan. Vier grote onderdelen staan op de agenda: informatiebeheer, informatiebeleid, de vereiste skills om het werk uit te zetten en goed procurement.

Mis deze kennisdag niet op 12 juni 2018 in het VAC in Gent.

Inschrijven kan hier
Het volledige programma vind je hier