Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Omgaan met big data als lokale overheid: PoliVisu wijst de weg

28/06/2018

PoliVisu is een Europees project gesponsord door Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en innovatie. De bedoeling is om beleidsmakers te ondersteunen in hun functie aan de hand van allerhande vaardigheden en tools die werken met big data. Door gebruik te maken van onder andere geo-analyse en geavanceerde visualisatiemogelijkheden slagen lokale besturen erin om gezamenlijk oplossingen neer te zetten. In wat volgt lichten we enkele recente ontwikkelingen toe binnen het PoliVisu-project.

In een recente studie polste PoliVisu naar het gebruik van big data bij overheden. Uit de resultaten van de studie, die overigens op 15 juni 2018 zijn verschenen, bleek dat big data meer en meer een prominente plaats krijgt in de werking van de overheid. Desondanks biedt big data meer mogelijkheden dan vandaag de dag in realiteit worden benut.

Volgende vragen werden gesteld:

Wat maakt big data ‘big’? Geef een score aan volgende componenten: volume, variatie, proces, snelheid en variabiliteit.

Volume: de hoeveelheid data die wordt verzameld.
Variatie: de verschillende types data die worden verzameld.
Proces: de manier waarop data wordt vastgesteld, beheerd, geanalyseerd en gedeeld.
Snelheid: de snelheid waarmee de data kan verzameld worden.
Variabiliteit: de abnormaliteiten, afwijkingen die inherent volgen bij het verzamelen van dergelijke grote hoeveelheden data.

Vooral volume, variatie en proces kwamen als belangrijkste kenmerken uit de bus.

Gebruikt u big data in uw bestuur?

De overheden gaven aan dat big data effectief is opgenomen in hun werking en gebruikt wordt als informatief materiaal. Desondanks geven de respondenten aan dat het gebruik van big data veel meer mogelijkheden biedt dan vandaag effectief worden toegepast in hun bestuur. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

 • het feit dat big data een recent fenomeen is en dat de overheidswerking hier nog niet altijd is op afgestemd;
 • het ontbreken van de nodige skills voor de verwerking en toepassing van big data;
 • het feit dat besturen liever mensen inhuren om big data te gebruiken dan intern mensen op te leiden daarvoor.

Ten slotte geven de mensen achter het PoliVisu-project op basis van deze vaststellingen volgende tips mee voor een efficiënter gebruik van big data in uw overheid:

 • voer een audit uit om te zien over welk soort data uw organisatie beschikt. Onderzoek wees reeds uit dat lokale overheden dikwijls big data hebben staan zonder dat ze zich daarvan bewust zijn;
 • volg de nieuwste ontwikkelingen op rond big data, onderzoek use cases waar big data wordt toegepast, ontwikkel pilootprojecten en licht die ook toe aan geïnteresseerden;
 • eens je weet welke richting je uit wil met big data, werk dan samen met partners om uw eigen expertise en middelen aan te vullen en ideeën uit te wisselen;
 • huur specialisten in die kunnen werken met big data, statistieken en analyses of zorg voor een interne opleiding rond big data;
 • zorg ervoor dat je je beleidsmensen meekrijgt in het big data verhaal, zodat zij de kennis naar de rest van het bestuur verspreiden;
 • zie big data niet als een afzonderlijk project, maar eerder als een aspect dat systematisch in het beleid kan opgenomen worden, en onthoud dat dit aspect uit meerdere fases bestaat: het verzamelen, de analyse en de toepassing van data;
 • experimenteer met big data. Het is moeilijk op voorhand te zeggen op welk vlak big data de beste resultaten kan boeken. Stel big data bijvoorbeeld beschikbaar als open data of deel het met ontwikkelaars tijdens een hackathon.

Voor meer info rond de studie, zie: https://www.polivisu.eu/single-post/2018/06/15/PoliVisu-Announces-Big-Data-Research-Findings

In de Vidzeme Universiteit van Toegepaste Wetenschappen (ViA) in Valmiera, Letland, vond er tussen 30 mei en 1 juni 2018 de Valmiera INSPIRE Hackathon plaats. Een hackathon is een workshop waarin programmeurs in kleine groepen creatieve oplossingen bedenken voor alledaagse problemen. Het evenement werd georganiseerd door de ViA in samenwerking met PoliVisu en verschillende andere Europese projecten, nl. DataBio, NextGEOSS, EUXDAT, en de Plan4All vereniging. De deelnemers mochten data en technologieën loslaten op volgende taken:

 • visualisatie van 3D data aan de hand van de CesiumJS-bibliotheek;
 • verwerking en visualisatie van sensorgerelateerde data;
 • integratie van beschikbare datasets in bestaande databases, zoals Smart Points of Interest (SPOI), Open Land Use (OLU), etc.;
 • ontwikkeling van mobiele app m.b.v. open datasets (SPOI, OLU, etc.);
 • analyse en visualisatie van teledetectiedata, vnl. Copernicus-datasets;
 • opstellen van de vereisten van en de ontwikkeling van mobiele apps aan de hand van enkele open datasets;
 • onderzoek naar beschikbare open data in EU-landen.

Uit de hackathon kwamen verschillende apps naar voren, zoals een app die gamificatie toepast op de evaluatie van Franse restaurant en cafés en een app die een overzicht biedt van fietsverhuur door verschillende leveranciers.

Het onderzoek naar de beschikbaarheid van open data werd uitgevoerd voor Letland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Daaruit is gebleken dat het aantal open data producenten en uitgevers merkelijk toeneemt.

De studenten die aan de hackathon hebben deelgenomen vonden het een relevante en nuttige ervaring, omdat het hun horizon heeft verbreed m.b.t. moderne technologieën en datasets, zeker op het gebied van geo-analyse. Ze hebben ook geleerd hoe ze sneller kunnen programmeren zonder dat hun werk aan kwaliteit moet inboeten.

Voor meer info rond de hackathon, zie: https://www.polivisu.eu/single-post/2018/06/26/Valmiera-INSPIRE-Hackathon

ATC, partner van PoliVisu, mocht onlangs op een grootschalig evenement hun webgebaseerde samenwerkingsplatform ‘Truly Media’ voorstellen aan beleidsmakers, met de Duitse bondskanselier Angela Merkel als noemenswaardige gast. Tijdens de demo bemoedigde Merkel het team met de woorden “Well done, keep going!”. Truly Media ondersteunt journalisten en voorvechters van mensenrechten bij de verificatie van digitale content op socialenetwerksites. ATC werkt momenteel aan een gelijkaardige technologie voor het PoliVisu-project onder de naam TruthNest. Met die toepassing zou het mogelijk worden om op online platformen (zoals Facebook of Twitter) na te gaan welk gevoel er heerst rond een bepaald beleid.

Voor meer info, klik hier