Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ontwikkeling nieuw Open City Platform opgestart

03/07/2018

V-ICT-OR ontwikkelde de 'Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem)', een referentiearchitectuur voor gemeenten gebaseerd op open data, open standaarden en open processen. Doel is om de Vlaamse gemeenten te ondersteunen in hun dienstverlening, (interne) organisatie, bedrijfsvoering en IT-inzet, zodat zij efficiënte, klantgerichte en geïntegreerde diensten aan de burger kunnen aanbieden.

Digipolis en de Stad Antwerpen ontwikkelden het ‘Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS)', een technisch platform waarin generieke 'backend' IT-componenten (notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, enz.) worden verzameld en ontsloten van de digitale platformen die via het burgerportaal 'A-stad' gepersonaliseerde digitale dienstverlening en communicatie aanbieden. Via ACPaaS kunnen de generieke backend componenten van de specifieke platformen worden hergebruikt en hoeven ze niet telkens opnieuw te worden ontwikkeld of gekocht.

V-ICT-OR en Digipolis hebben VlaVirGem en ACPaaS naast elkaar gelegd en zijn tot de vaststelling gekomen dat een doorontwikkeling van ACPaaS zoals VlaVirGem dit voorstelt, voor alle Vlaamse gemeenten en andere overheidsinstanties een grote winst zou kunnen opleveren. De creatie van een 'Smart City Operating System' voor de Vlaamse Virtuele Gemeente kan versneld worden gerealiseerd door bestaande componenten aan te passen en bijkomende herbruikbare componenten te integreren.

Met het project 'Open City Application Programming Interface (OCAPI)' willen V-ICT-OR en Digipolis het lokale niveau overstijgen en de fundamenten van VlaVirGem realiseren op basis van de ervaring en componenten van ACPaaS, zodat elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst softwaretoepassingen kan bouwen op een gemeenschappelijk PaaS en toch zijn eigenheid kan behouden. Streefdoel is een geïntegreerd 'Smart City Operating System', dat modulair (en dus duurzaam) is opgebouwd uit herbruikbare generieke componenten ('engines' en 'tools'), en dat toelaat om sneller (en dus goedkoper) specifieke softwareapplicaties te ontwikkelen en beter te ondersteunen.

De opdrachten voor de ontwikkeling van vijf componenten zijn gegund en opgestart. De componenten worden ontwikkeld door de volgende bedrijven: OCAPI Workplace door Nubera, API Manager en Smart API Gateway door NSX, OCAPI Online door Studio Hyperdrive en Identity Manager door JURU.Daarmee is OCAPI het eerste PIO-project dat opstart!