Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De belangrijkste overheidsinformatie over u als burger vindt u in Mijn Burgerprofiel

13/07/2018

Vorige week donderdag 5/07 was er in het VAC Gent een infosessie rond Mijn Burgerprofiel. Natuurlijk was V-ICT-OR van de partij om de stand van zaken op te volgen.

Het is voor de burger niet altijd duidelijk welke informatie de overheid over hem bewaart en waar die informatie bewaard wordt. Ook is het voor velen verrassend dat er tussen de overheden onderling veel informatie stroomt. Mijn Burgerprofiel wil hier duidelijkheid in scheppen door alle belangrijke informatie van de burger op 1 centrale plaats toegankelijk te maken. De webgebaseerde omgeving is geen burgerloket: Mijn Burgerprofiel wil een overzicht geven van de belangrijkste informatie voor de burger, en verwijst voor overige informatie steeds door naar de relevante informatiebron (bv. rijksregister).

Er is gekozen voor een online platform waarbij u werkt met een basispagina en een pop-upscherm dat verandert naargelang u doorklikt. De achterliggende pagina stelt de lopende sessie voor, terwijl het pop-upscherm de interface van Mijn Burgerprofiel weergeeft. Deze opstelling heeft het voordeel dat u niet tussen pagina’s hoeft te wisselen: alleen het pop-upscherm wijzigt wanneer u op iets doorklikt. Een andere belangrijke functionaliteit is de single sign-on werking: u moet slechts 1 maal inloggen (incl. authenticatie) om tot alle delen van Mijn Burgerprofiel toegang te krijgen. Ook als u  via de website van een gemeente/stad inlogt, heeft u onmiddellijk toegang tot Mijn Burgerprofiel. Dit komt omdat de achterliggende ACM-koppeling van beide omgevingen verbonden is.

Als u Mijn Burgerprofiel opent, dan krijgt u volgende knoppen te zien:

 • Meldingen: hier ziet u de communicatie die de overheid naar u als burger stuurt. Er zijn twee soorten meldingen: passief (belletje dat u ziet oplichten, hier gaat het om inlichtingen) en actief (u moet als burger informatie bezorgen aan de overheid via e-mail).
 • U en uw gezin: hier staan uw belangrijkste persoonlijke gegevens verzameld zoals geboorteplaats, burgerlijke staat, nummer van uw elektronische identiteitskaart… Ook de gezinssamenstelling en afstamming zijn hier zichtbaar.
 • Woonst en vastgoed: hier staat welke eigendommen u heeft als burger, wat het belastbaar kadastraal inkomen is, over welk soort eigendom het gaat, welke EPC-waarde eraan vasthangt, wat de gemiddelde EPC-waardes voor Vlaanderen zijn, voor de relevante provincie of gemeente… Ook de link naar de Woningpas wordt hier gegeven.
 • Werk en pensioen: hier ziet u uw tewerkstelling, uw werkgever, hoe lang u heeft gewerkt en waar, welk pensioen u reeds heeft opgebouwd, enz. Aan dit aspect wordt nog volop gesleuteld. Zo is pensioen voorlopig nog een lege doos en zitten er in het deel ‘werk’ slechts een beperkt aantal functies.
 • Voordelen en belastingen: hier ziet u uw voordelen als burger zoals zorgkrediet, Vlaamse ondersteuningspremie, enz. Ook uw belastingen op Vlaams en federaal vlak kunt u hier inzien. De lokale belastingen zijn nog niet opgenomen. Ook deze functionaliteit is nog in volle ontwikkeling.
 • Onderwijs: hier vindt u de diploma’s en certificaten die u in het verleden hebt behaald. Ook de link naar de database leer- en ervaringsbewijzen vindt u hier terug.
 • Attesten: hier vindt u alle attesten die voor u als burger nuttig zijn. Een 1ste soort attesten staan gegroepeerd en zijn downloadbaar en afdrukbaar. Een 2de groep attesten zijn opvraagbaar bij de gemeente (als u erop klikt, dan wordt u automatisch doorverwezen naar de website van de gemeente).
 • Contactvoorkeuren en Privacy: hier kunt u uw naam, voornaam en roepnaam aanpassen. U kunt ook uw foto veranderen naar een pasfoto of ander type foto. Ten slotte kunt u aanduiden via welk telefoonnummer en e-mailadres u wilt gecontacteerd worden.

Enkele interessante weetjes:

 • Mijn Burgerprofiel beschikt over een GTMF of Generieke Terugmeldfaciliteit: wanneer u de correctheid van gegevens aangeeft of wanneer u gegevens corrigeert, dan koppelt Mijn Burgerprofiel een boodschap terug naar u als burger als notificatie onder de knop ‘Meldingen’.
 • Mijn Burgerprofiel werkt via het “no wrong door”-principe: u kan als gebruiker geen verkeerde deur kiezen om naar min burgerprofiel te gaan. In plaats van 1 portaal manueel te moeten zoeken, zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat u via elke gemeente- en stadswebsite (net als via de website van de Vlaamse overheid trouwens) kunt inloggen op Mijn Burgerprofiel. De toepassing komt namelijk als een header bovenaan elk van die websites te staan.
 • Mijn Burgerprofiel is compatibel met de federale eBox: u kunt de eBox van de federale overheid linken met uw profiel binnen Mijn Burgerprofiel. In dat geval komen de eBox-berichten binnen via dat portaal (steeds kopieën van het origineel uit de federale eBox). Vergelijk met Doccle dat facturen uit verschillende locaties verzamelt en op een centrale plaats beschikbaar maakt.
 • Mijn Burgerprofiel werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Mijn Burgerprofiel draagt informatieveiligheid hoog in het vaandel. Zo kunt u pagina’s met potentieel gevoelige persoonsgegevens slechts inkijken wanneer u voldoende geauthenticeerd bent. Bent u ingelogd, maar volstaat de huidige authenticatie niet voor de gegevens waartoe u toegang wil verkrijgen, dan is er een step-up scenario voorzien: Mijn Burgerprofiel vraagt u om aanvullende informatie zodat u zich verder kunt authenticeren.
 • Als u op ‘hulp nodig’ klikt, dan komt u terecht bij de vaak gestelde vragen van Mijn Burgerprofiel (frequently asked questions). Dit zijn vragen die in het verleden reeds meerdere keren door gebruikers zijn gesteld.
 • De website van Mijn Burgerprofiel is responsief, de website past zich m.a.w. aan aan het scherm waarop u het bekijkt.

Eind dit jaar volgt de productrelease en wordt Mijn Burgerprofiel op de markt gezet. Het zal gaan om een minimaal werkend product. De Vlaamse overheid hoopt dat er voldoende burgers zullen gebruikmaken van de tool zodat er een grote hoeveelheid feedback terugstroomt naar hen toe. Die feedback kan dan weer gebruikt worden om de tool verder uit te bouwen en te finetunen.

Om de 2 maanden volgt er een infosessie met technische info rond Mijn Burgerprofiel. Hou zeker volgende website in de gaten voor meer info: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/mijn-burgerprofiel

De eerste golf aansluitingen is een feit. De deelnemende gemeentes en steden zijn alvast enthousiast over de mogelijkheden van Mijn Burgerprofiel. Wil u als gemeente of stad ook aansluiten, dan stuurt u best een mail naar informatie.vlaanderen@kb.vlaanderen.be.