Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Globaal rapport thema-audit Informatiebeveiliging

19/09/2018

In dit digitale tijdperk zijn de informatiebeveiligingsrisico’s alomtegenwoordig.
Het is belangrijk dat lokale besturen zich hiertegen wapenen. Een sterke informatiebeveiliging is immers een essentiële voorwaarde om het vertrouwen van de burgers, bedrijven en andere overheden te behouden.

Audit Vlaanderen evalueerde de informatiebeveiliging bij 28 lokale besturen.

Burgers, bedrijven en andere overheden hebben onvoldoende garanties dat hun gegevens veilig zijn bij hun lokale bestuur. Besturen, hun leveranciers en de andere actoren hebben werk aan de winkel.

De overkoepelende bevindingen en vier mogelijke acties zijn gebundeld in een globaal rapport. Daar leest u onder andere:

  • Hoe lokale besturen hun informatiebeveiliging aanpakken;
  • Welke problemen ze daarbij ervaren;
  • Welke acties richting verbetering mogelijk zijn.

In het rapport staan naast voorbeelden van reeds bestaande vlot inzetbare oplossingen en enkele vaststellingen in cijfers ook heel wat punctuele goede praktijken die inspiratie kunnen bieden.

----------------------

Dit najaar organiseert Audit Vlaanderen in samenwerking met de bestuursscholen workshops die voortbouwen op dit globaal rapport.

Aan de hand van concrete cases wordt bekeken welke informatiebeveiligingsrisico’s lokale besturen zoal lopen en wat daar preventief en reactief tegen te beginnen is.

Deelnemen kan via verschillende organisaties:

Bron : www.auditvlaanderen.be